แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:14:35 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1340 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : นายสงบ หมัดสมัน      แม่สะเรียง
เรื่อง : การป้องกันไฟป่า ของสถานีฯ อ.แม่สะเรียงฯ

ข้อความ :

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ปัญหาการเกิดไฟป่าของ อ.แม่สะเรียงฯ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทางสถานีฯจึงได้แผ้วถางบริเวณภายใน และภายนอกสถานีฯ เพื่อเป็นแนวเขตในการป้องกันไฟป่าที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ บมจ.อสมท อ.แม่สะเรียงฯได้คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:15:46 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [2]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:16:27 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [3]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:17:10 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [4]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:17:50 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [5]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:18:30 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [6]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:19:38 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [7]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:20:18 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [8]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:21:03 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [9]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:21:47 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [10]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:22:33 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [11]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

การทำแนวป้องกันไฟป่า
วันที่แจ้งข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:23:18 ผู้แจ้งข่าว นายสงบ หมัดสมัน : [12]