แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:07:57 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 3337 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : บริจาคสิ่งของและยา แก่ชาวบ้านเผ่าลีซอ จ.เชียงใหม่

ข้อความ :


คุณจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม และครอบครัว เดินทางบริจาคสิ่งของและยา และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิโชค อาจหาญ ฝ่ายบริการกลาง บมจ.อสมท ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้นำเผ่าลีซอ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 ชาวบ้านหมู่ 2 หมู่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1650 เมตร อุณหภูมิ ขณะนั้น 8 -10 องศา
อาไร..หว่า
วันที่แจ้งข่าว  11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:09:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วิถีชาวบ้าน...
วันที่แจ้งข่าว  11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:09:52 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วิถีชาวบ้าน...
วันที่แจ้งข่าว  11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:10:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
วิถีชาวบ้าน...
วันที่แจ้งข่าว  11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:10:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
วิถีชาวบ้าน...
วันที่แจ้งข่าว  11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:10:43 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]