แจ้ง : 23 ธันวาคม 2551 เวลา 09:57:34 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 812 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : ผู้จัดการศูนย์ฯเหนือเดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51

ข้อความ :


ผู้จัดการศูนย์ฯเหนือเดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 09:58:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 09:58:55 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 09:59:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:00:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:01:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:01:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:02:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:04:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:04:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:04:57 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:05:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:06:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:06:36 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:07:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:09:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [16]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:10:56 ผู้แจ้งข่าว admin : [17]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:11:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [18]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:12:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [19]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:12:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [20]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:13:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [21]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:13:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [22]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:14:13 ผู้แจ้งข่าว admin : [23]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:14:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [24]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:15:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [25]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:15:54 ผู้แจ้งข่าว admin : [26]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:16:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [27]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:16:54 ผู้แจ้งข่าว admin : [28]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:17:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [29]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:17:55 ผู้แจ้งข่าว admin : [30]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:18:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [31]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:19:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [32]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:19:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [33]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:19:58 ผู้แจ้งข่าว admin : [34]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:20:24 ผู้แจ้งข่าว admin : [35]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:20:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [36]
เดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51
วันที่แจ้งข่าว 23 ธันวาคม 2551 เวลา 10:21:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [37]