แจ้ง : 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:52:02 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1020 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กิจกรรมทอดผ้าป่าภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551

ข้อความ :


รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
รวมยอดเงิน 177,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:52:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:53:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:53:54 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:54:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:55:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:55:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:56:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:57:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:58:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:58:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:59:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:59:42 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:00:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:01:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:01:40 ผู้แจ้งข่าว admin : [16]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:02:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [17]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:02:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [18]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:03:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [19]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:03:41 ผู้แจ้งข่าว admin : [20]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:04:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [21]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:04:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [22]
รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:05:24 ผู้แจ้งข่าว admin : [23]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รูปภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551
วันที่แจ้งข่าว 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:15:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [24]