แจ้ง : 19 เมษายน 2551 เวลา 09:18:53 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 2005 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เดินทางตรวจเยี่ยมภาคเหนือ 14 กุมภาพันธ์ 2551

ข้อความ :


นางอรัญรัตน์ อยู่คง ( รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ) ร่วมกับ
คุณสุระ เกนทะนะศิล ( ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี )
คุณชลิต ลายลิขิต ( ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานวิศวกรรม )
ร่วมสัมนาด้านเทคโนโลยี เรื่อง แนวการปฏิบัติตามร่าง พรบ การประกอบกิจการกระจายเสียง
และแผนพัฒนาด้านการบริหารแผนปฏิบัติการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ อสมท จ.เชียงราย
วันที่แจ้งข่าว  19 เมษายน 2551 เวลา 09:19:55 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ อสมท จ.เชียงราย
วันที่แจ้งข่าว  19 เมษายน 2551 เวลา 09:20:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ อสมท จ.เชียงราย
วันที่แจ้งข่าว  19 เมษายน 2551 เวลา 09:21:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ อสมท จ.เชียงราย
วันที่แจ้งข่าว  19 เมษายน 2551 เวลา 09:21:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
คุณชลิต ลายลิขิต ( ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานวิศวกรรม ) เดินทางตรวจเยี่ยม สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว  19 เมษายน 2551 เวลา 09:25:14 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]