แจ้ง : 18 เมษายน 2551 เวลา 16:33:28 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1158 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( พิธีเปิดและบริเวณงาน )

ข้อความ :


นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานกล่าวบนเวที กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
ร่วมพิธีเปิดงาน
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:34:40 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
บริเวณงานกิจกรรมวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:35:15 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:35:39 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:35:57 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:36:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:36:42 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:37:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:37:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:37:46 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:38:09 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:38:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:38:44 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:38:59 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]
กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 12 มกราคม 2551 ที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:39:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]