แจ้ง : 18 เมษายน 2551 เวลา 16:19:56 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1412 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( ร่วมไว้อาลัย )

ข้อความ :


ขอน้อมไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะสถิตย์อยู่ในใจชาวไทยนานเท่านาน

โดย อำเภอกงไกรลาศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวัดทุ่ง จัดเวทีร่วมไว้อาลัยพร้อมประชาชนในพื้นที่
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:21:32 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
บริเวณหน้าสถานีโทรทัสน์ จ.สุโขทัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:22:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
แผ่นป้ายแสดงงานพระราชกรณียกิจ
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:23:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
นักเรียนและประชาชนร่วมลงนามเพื่อไว้อาลัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:24:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
นักเรียนและประชาชนร่วมลงนามเพื่อไว้อาลัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:24:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
นักเรียนและประชาชนร่วมลงนามเพื่อไว้อาลัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:25:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
นักเรียนและอาจารย์ ร่วมไว้อาลัยเทิดพระเกียรติ
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:25:59 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
นักเรียนและอาจารย์ ร่วมไว้อาลัยเทิดพระเกียรติ
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:26:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
คุณประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอกงไกรลาศ
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:28:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
น้อมรำลึก
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:28:56 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
ประชาชนร่วมไว้อาลัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:29:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]
ร่วมไว้อาลัย
วันที่แจ้งข่าว 18 เมษายน 2551 เวลา 16:30:11 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]