แจ้ง : 18 เมษายน 2551 เวลา 16:12:27 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 857 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( เครื่องบินเล็ก )

ข้อความ :


ชมรมเครื่องบินเล็ก โดยคุณขจร สุขสัมพันธ์ หัวหน้าสถานีโทรทัศน์ อสมท แสดงการบินโชว์
บริเวณพื้นที่สนามบินเล็ก
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:13:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
บริเวณสนามบินเล็ก
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:13:42 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
บินเครื่องบินโชว์
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:14:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
บินเครื่องบินโชว์
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:14:40 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
บริเวณพื้นที่สนามบินเล็ก
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:15:05 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
ผู้เข้าชม
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:15:32 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
บินโชว์
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:15:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
บินโชว์
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:16:14 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]