แจ้ง : 18 เมษายน 2551 เวลา 15:26:29 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1795 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( เบื้องหลัง )

ข้อความ :


กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( เบื้องหลัง )




เต๊นท์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ จ.สุโขทัย ศูนย์ฯเหนือ
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:02:46 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]




ของรางวัลที่รวบรวมจากชุมชน
บมจ. อสมท
ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ
อบต. ป่าแฝก
อบต. กกแรต
อบต. ไกรกลาง
อบต. ไกรนอก
อบต. ไกรใน
อบต. บ้านใหม่สุขเกษม
อบต. ดงเดือย
อบต. หนองตูม
อบต. ท่าฉนวน
สำนักงานการศึกษาเขต 1 อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดไหม่ไทยบำรุง
โรงเรียนวัดทุ่ง
โรงเรียนวัดเต่าทอง
โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง
ศูนย์ชุมชนเด็กเล็ก 5 ศูนย์
โรงพยาบาลกงไกรลาศ/ สนง.สาธารณสุข อ.กงไกรลาศ
สภอ.กงไกรลาศ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.กงไกรลาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกงไกรลาศ
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:06:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]




เต๊นท์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ จ.สุโขทัย ศูนย์ฯเหนือ
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:06:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]




เต๊นท์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ จ.สุโขทัย ศูนย์ฯเหนือ
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:07:11 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]




เต๊นท์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ จ.สุโขทัย ศูนย์ฯเหนือ
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:07:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]




เจ้าหน้าที่ ช่อง 3 และแม่บ้าน ทำอาหารข้าวมันไก่ 500 ห่อ ( สนับสนุนโดย อบต. ป่าแฝก ) สำหรับแจก
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:09:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]




เจ้าหน้าที่ ช่อง 3 และแม่บ้าน ทำอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชน ( สนับสนุนโดย ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ)
วันที่แจ้งข่าว  18 เมษายน 2551 เวลา 16:10:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]