แจ้ง : 24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:59:58 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1476 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯและโทรทัศน์ [ 21-10-2550]

ข้อความ :


กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ตุลาคม 2550




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ จ.กำแพงเพชร วันที่ 21 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:00:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:05:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:06:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:09:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:10:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:10:47 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:13:13 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:14:45 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]




กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ อสมท จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ขณะน้ำท่วมทางเข้าสถานีวิทยุฯ
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 10:15:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]