แจ้ง : 24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:52:30 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 2035 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ ร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก [ 20-10-2550]

ข้อความ :


กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานร่วมพิธีเปิดสถานีวิทยุฯ อสมท จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:01:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเยี่ยมสถานีวิทยุฯ อสมท จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:01:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติพูดคุยผ่านรายการสถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก ร่วมกับ กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:04:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ให้เกียรติพูดคุยผ่านรายการสถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:06:52 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:08:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:08:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:08:52 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:09:08 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:09:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:10:18 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:10:59 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ( สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ ) เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:20:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ( สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ ) เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:21:35 ผู้แจ้งข่าว admin : [14]
นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ กก.ผอ.ใหญ่ อสมท และ คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ ผช.กก.ผอ.ใหญ่ ( สำนักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ ) เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:23:08 ผู้แจ้งข่าว admin : [15]
นายชุมพร พลรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ กก.ผอ.ใหญ่ อสมท และคุณนิคม ณ พัทลุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:26:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [16]
คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ กก.ผอ.ใหญ่ อสมท และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุ อสมท จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:27:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [17]
บรรยากาศบริเวณงานจัดคอนเสริต Zeed Radio ริมแม่น้ำ จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:29:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [18]
บรรยากาศบริเวณงานจัดคอนเสริต Zeed Radio ริมแม่น้ำ จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:30:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [19]
บรรยากาศบริเวณงานจัดคอนเสริต Zeed Radio ริมแม่น้ำ จ.ตาก
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:33:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [20]
บรรยากาศบริเวณงานจัดคอนเสริต Zeed Radio
วันที่แจ้งข่าว 28 ตุลาคม 2550 เวลา 13:34:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [21]