แจ้ง : 23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:56:50 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1112 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      ศูนย์ฯภาคเหนือ
เรื่อง : กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ [19-10-2550]

ข้อความ :


กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:57:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:57:52 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:58:09 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:58:41 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ จ.พิษณุโลก วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:46:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯ จ.สุโขทัย วันที่ 19 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:48:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:49:38 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:50:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:50:44 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2550
วันที่แจ้งข่าว  24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:51:01 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]