มีข้อมูล รายการ
Memory 0.000 MB
     ข่าวสารกิจกรรมฯ   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 4 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 94 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 1.005 MB ]View
Poster
  เชียงราย  บรรยายสรุปประวัติและการดำเนินงานของสถานีฯ 
[ 622 ] 
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11:42:49  
  เชียงราย  ผจ.ศูนย์ภาคเหนือ บรรยายสรุปภาระกิจภายในศูนย์ฯ ภาคเหนือ 
[ 640 ] 
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11:34:37  
  เชียงราย  ประธานกรรมการ บมจ.อสมท นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ตรวจเยี่ยมสถานีฯ 
[ 1461 ] 
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 11:23:55  
  เชียงใหม่  ย้ายห้องส่งวิทยุ FM จ.ลำพูน 
[ 1280 ] 
By นายสุเขษม ถามดี 26 มกราคม 2549 เวลา 12:27:14  
  แม่สะเรียง  การทำแนวกันไฟ ของสถานีฯ แม่สะเรียง 
[ 897 ] 
By นายสงบ หมัดสมัน 25 มกราคม 2549 เวลา 12:26:26  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( เบื้องหลัง ) 
[ 1136 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 17:41:13  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( แจกรางวัล ) 
[ 646 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 17:19:16  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( ห้องส่งวิทยุนอกสถานที่ ) 
[ 1548 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 17:14:04  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( เครื่องบินเล็ก ) 
[ 1060 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 16:18:02  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( บรรยากาศ ) 
[ 945 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 16:02:26  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( บรรยากาศ )  
[ 2248 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 14:30:00  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( การแสดงบนเวที ) 
[ 1032 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 14:03:14  
  สุโขทัย  กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2549 ณ.ศูนย์ฯภาคเหนือ อสมท ( พิธีเปิดงาน ) 
[ 1397 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 20 มกราคม 2549 เวลา 13:39:44  
  เชียงใหม่  พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
[ 507 ] 
By นายสมบัติ เทียมตามณี 2 มกราคม 2549 เวลา 17:02:28  
  เชียงใหม่  ประธานบอร์ด อสมท มอบทุนอาหารกลางวัน (ต่อ) 
[ 700 ] 
By นายสุเขษม ถามดี 13 ธันวาคม 2548 เวลา 11:02:18  
  เชียงใหม่  ประธานบอร์ด มอบทุนอาหารกลางวัน 
[ 1092 ] 
By นายสุเขษม ถามดี 13 ธันวาคม 2548 เวลา 10:46:37 
  แม่ฮ่องสอน  การตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ 
[ 999 ] 
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 2 ธันวาคม 2548 เวลา 21:27:05  
  สุโขทัย  ประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฯภาคเหนือ 
[ 1172 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12:10:57  
  สุโขทัย  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2548 
[ 1163 ] 
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 14:47:56 

   หน้าที่ : 4 [ จากทั้งหมด 4 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 94 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]