มีข้อมูล รายการ
Memory 0.000 MB
     ข่าวสารกิจกรรมฯ   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 4 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 94 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 1.005 MB ]View
Poster
  เชียงราย  วันที่ 17 เม.ย. 53 เกิดเหตุวางระเบิด สถานีทวนสัญญาณของCAT บนดอยปุย หางจากสถานีฯ จ.เชี... 
[ 1033 ] 
By นายไพทูรย์ ศรีก้อม 17 เมษายน 2553 เวลา 14:15:09  
  แม่สะเรียง  การทำแนวกันไฟป่า ในช่วงฤดูร้อน 
[ 1199 ] 
By นายสงบ หมัดสมัน 18 มกราคม 2553 เวลา 17:28:54  
  แม่ฮ่องสอน  ทำความสะอาดถังน้ำมันเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 1786 ] 
By นายอาณัติ จันคำมา 22 กันยายน 2552 เวลา 10:17:34  
  แม่ฮ่องสอน  ซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องโทรทัศน์ 
[ 1851 ] 
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:37:14  
  แม่ฮ่องสอน  ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานสถานีวิทยุ จ.แม่ฮ่องสอน FM 99.50 MHz 
[ 1722 ] 
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 12:47:58  
  แม่ฮ่องสอน  ติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสำรองใช้งาน 
[ 1240 ] 
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11:51:29  
  แม่ฮ่องสอน  เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2552 ทีมงาน อสมท แม่ฮ่องสอน ได้ออกไปให้บริการติดตั้งระบบโทรท...  
[ 3253 ] 
By นายอาณัติ จันคำมา 31 มีนาคม 2552 เวลา 14:25:25  
  แม่สะเรียง  การเเปลี่ยนลูกปืนเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2552 
[ 1278 ] 
By นายสงบ หมัดสมัน 6 มีนาคม 2552 เวลา 11:23:01  
  แม่สะเรียง  การป้องกันไฟป่า ของสถานีฯ อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 1390 ] 
By นายสงบ หมัดสมัน 14 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:14:35  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บริจาคสิ่งของและยา แก่ชาวบ้านเผ่าลีซอ จ.เชียงใหม่  
[ 3402 ] 
By admin 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11:07:57  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย วันที่ 10 มกราคม 2552 [ต่อ]  
[ 2652 ] 
By admin 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:48:17  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ อสมท จ.สุโขทัย วันที่ 10 มกราคม 2552 
[ 2014 ] 
By admin 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:15:32  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บริจาคข้าวสาร งานปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถ วัดใหม่ไทยบำรุง 
[ 1320 ] 
By admin 23 ธันวาคม 2551 เวลา 12:29:40  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้จัดการศูนย์ฯเหนือเดินทางดูงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-15 ก.ย.51 
[ 849 ] 
By admin 23 ธันวาคม 2551 เวลา 09:57:34  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมทอดผ้าป่าภาคเหนือ จ.เชียงราย วันที่ 5 เมษายน 2551 
[ 1057 ] 
By admin 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:52:02  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท เดินทางตรวจเยี่ยมภาคเหนือ 14 กุมภาพันธ์ 2551 
[ 2053 ] 
By admin 19 เมษายน 2551 เวลา 09:18:53  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( พิธีเปิดและบริเวณงาน ) 
[ 1194 ] 
By admin 18 เมษายน 2551 เวลา 16:33:28  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( ร่วมไว้อาลัย ) 
[ 1453 ] 
By admin 18 เมษายน 2551 เวลา 16:19:56  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( เครื่องบินเล็ก ) 
[ 889 ] 
By admin 18 เมษายน 2551 เวลา 16:12:27  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2551 ศูนย์ฯเหนือ ( เบื้องหลัง ) 
[ 1838 ] 
By admin 18 เมษายน 2551 เวลา 15:26:29  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุฯและโทรทัศน์ [ 21... 
[ 1534 ] 
By admin 24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:59:58  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ ร่วมพิธีเปิด สถานีวิทยุฯ จ.ตาก [ 20-10-25... 
[ 2082 ] 
By admin 24 ตุลาคม 2550 เวลา 09:52:30  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กก.ผอ.ใหญ่ อสมท คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ และคณะ เดินทางเยี่ยมศูนย์ฯเหนือ [19-10-2550] 
[ 1150 ] 
By admin 23 ตุลาคม 2550 เวลา 14:56:50  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  งานทำบุญศูนย์ฯเหนือและสถานีฯ สุโขทัย วันที่ 28 สิงหาคม 2550 
[ 1418 ] 
By admin 1 กันยายน 2550 เวลา 15:33:20  
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รวมรูปงานครบรอบ 30 ปี อสมท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550 
[ 1295 ] 
By admin 31 สิงหาคม 2550 เวลา 16:04:58  

   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 4 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 94 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]