ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 9 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อบรมเชิงปฏิบัติการ RF Field Strength Measurementh 
[ 1071 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 21 ตุลาคม 2551 เวลา 13:21:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ทำความเข้าใจในกรณีข้อสงสัยการเบิกค่าเช่าบ้าน 
[ 1068 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 21 ตุลาคม 2551 เวลา 13:10:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เร่งรัดให้มีการจัดทำเอกสารอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ตั้งค้างจ่าย 
[ 1089 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 20 ตุลาคม 2551 เวลา 16:08:03  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  แจ้งผลสำรวจ เครื่องส่งMMDS ของสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1063 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 15 ตุลาคม 2551 เวลา 14:53:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดเวลาเดินรถไฟ กรุงเทพฯ - ตรัง 
[ 1081 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 14 ตุลาคม 2551 เวลา 15:31:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การสำรวจเครื่องส่ง MMDS ที่มีอยู่ 
[ 1069 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 14 ตุลาคม 2551 เวลา 15:26:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน 
[ 1068 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:59:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ปลดล๊อกให้แก้ไขรายงานย้อนหลัง 
[ 1087 ]  
By admintrator 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:59:21 
  admin  หมายเลข IP เว็บไซต์...ยามฉุกเฉิน 
[ 1089 ]  
By admintrator 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:51:59 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
[ 1121 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 ตุลาคม 2551 เวลา 15:18:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจ่ายเงินค่าครองชีพ 
[ 1068 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 15:52:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ใบแจ้งค่าไฟฟ้า สน.นครสวรรค์ ประจำเดือน กันยายน 2551 
[ 1076 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 1 ตุลาคม 2551 เวลา 09:47:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่ายเพื่อปิดบัญชีไตรมาตร 3 ปี 2551 
[ 1091 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 กันยายน 2551 เวลา 15:07:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งประสานช่วยควบคุมความเรียบร้อยการเครื่องส่งวิทยุ FM จ.น่าน 
[ 1083 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 กันยายน 2551 เวลา 09:50:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือในการจัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 กันยายน 2551 เวลา 09:46:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ให้จัดทำวิธีดูแลบำรุงรักษาและวิธีการตรวจเช็คเครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุ 
[ 1072 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 17:11:56  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรWimdow Vista 
[ 1064 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 17:05:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างรายวัน 
[ 1068 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 17:00:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดและให้ความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำประกันชีวิตหม... 
[ 1091 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 16:57:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน 
[ 1070 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 16:55:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การใว้ทุกข์ในวันพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
[ 1103 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2551 เวลา 16:53:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
[ 1095 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 กันยายน 2551 เวลา 10:54:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อเพิ่มเติมอบรมบำรุงรักษาเชิงทวีผล 
[ 1077 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 9 กันยายน 2551 เวลา 19:30:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  พฤติกรรมของแบตเตอร์รี่ฯ 
[ 1070 ]  
By นายเจริญ มะโน 6 กันยายน 2551 เวลา 19:04:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  สเปคแบตเตอรี่ฯ และเครื่องวัด  
[ 1129 ]  
By นายเจริญ มะโน 6 กันยายน 2551 เวลา 19:02:03  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 9 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]