ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 8 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  นครสวรรค์  แจ้งการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบเข้าชิงทุน อสมท ศึกษา ดูงานฯ ของสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1111 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 24 ธันวาคม 2551 เวลา 10:14:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การฝึกอบรม NHK ประเทศญี่ปุ่น 
[ 1114 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 15:36:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Adobe System 
[ 1111 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 14:00:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ,คำสั่งบมจ.อสมท ที่176/2551 
[ 1191 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 13:30:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  แจ้งการทดสอบเครื่องยนต์ฯโดยจ่าย LOAD จริง ของสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1107 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 12 ธันวาคม 2551 เวลา 15:16:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดส่งข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
[ 1104 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 8 ธันวาคม 2551 เวลา 15:36:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การสอบคัดเลือกพนักงานภายในและแจ้งการเบิกจ่ายคลังวัดสดุสำนักงาน 
[ 1115 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 8 ธันวาคม 2551 เวลา 13:52:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ใบขอรับเงินช่วยเหลือบุตร 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 09:13:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้ตรวจสอบการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายฯลฯ 
[ 1103 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 09:26:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจสอบรายการทรัพย์สินเครื่องส่ง สถานีโทรทัศน์ 
[ 1136 ]  
By admin 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10:09:47 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจสอบรายการทรัพย์สินชอง 3 ที่ส่งคืน 
[ 1135 ]  
By admin 3 ธันวาคม 2551 เวลา 09:52:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารค่าใช้จ่ายทุกประเภทของเดือน ธ.ค. 51 
[ 1126 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 2 ธันวาคม 2551 เวลา 15:18:57 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งการคืนเงิหมุนเวียนประจำปี2551ฯลฯ 
[ 1112 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:24:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายการสินทรัพย์สถานี TV - FM ภาคเหนือ และทรัพย์สินช่อง 3 ส่งคืน 
[ 1114 ]  
By admin 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:27:23 
  นครสวรรค์  เอกสารเบิกวัสดุสำนักงานฯ 
[ 1101 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08:44:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การส่งเอกสารข้อมูลให้บันทึกบัญชี 
[ 1124 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:50:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
[ 1093 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:48:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจการตรวจเยี่ยมภาคเหนือ24-28พ.ย.51 
[ 1103 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09:23:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เข้าร่วมอบรมปฏิบัตธรรมฯ 
[ 1118 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09:48:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แพร่  ขออนุมัติทีมงานพัฒนาระบบ remote control  
[ 1128 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08:47:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯลฯ 
[ 1120 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:44:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แพร่  ขออนุมัติทีมงานพัฒนาระบบ remote control  
[ 1120 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา 21:03:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจการเดินทางตรวจงาน 17-19 พ.ย.51 
[ 1117 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13:08:08  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 140/2551 เรื่อง การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโย... 
[ 1104 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 29 ตุลาคม 2551 เวลา 10:28:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ชี้แจงใบแจ้งค่าใช้บริการ WI Max 
[ 1135 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 28 ตุลาคม 2551 เวลา 10:12:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 8 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]