ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 7 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  แม่สะเรียง  รายงานต้นทุนสถานีฯ อ. แม่สะเรียง ฯ 
[ 1112 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:01:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ส่งข้อมูลแบบสำรวจรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคม 
[ 1115 ]  
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 30 มกราคม 2552 เวลา 14:22:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการอบรมความรู้เบื้องต้นก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 
[ 1100 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มกราคม 2552 เวลา 11:06:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดทำ Visuai Control ประจำสถานีฯ จ.ร้อยเอ็ด 
[ 1127 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มกราคม 2552 เวลา 10:13:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บัญชีทรัพย์สินส่วนภูมิภาค 
[ 1129 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มกราคม 2552 เวลา 09:29:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งและรักษาการ 
[ 1151 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มกราคม 2552 เวลา 09:27:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอดำเนินการสำรวจเครื่องส่งวิทยุคมนาคม.pdf 
[ 1101 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มกราคม 2552 เวลา 09:25:58  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งตารางแสดงต้นทุนในการดำเนินกิจการของสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1114 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 29 มกราคม 2552 เวลา 17:15:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ส่งรายงานต้นทุนสถานีฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 
[ 1116 ]  
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 28 มกราคม 2552 เวลา 14:40:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ตารางแสดงต้นทุนการดำเนินกิจการสถานีฯ จ.ลำปาง 
[ 1113 ]  
By นายเจริญ มะโน 28 มกราคม 2552 เวลา 14:31:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  เริ่มบันทึกรายงานการทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์  
[ 1119 ]  
By admintrator 25 มกราคม 2552 เวลา 23:53:58 
  แม่ฮ่องสอน  ขออนุมัติเบิกวัสดุสำนักงาน 
[ 1128 ]  
By นายวิรุฬห์ ปัญญาเลิศ 16 มกราคม 2552 เวลา 14:12:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญประชุมหัวหน้าสถานีฯ 
[ 1120 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 มกราคม 2552 เวลา 09:13:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่อบรม Digital TV 16 มกราคม 2552 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 14 มกราคม 2552 เวลา 09:51:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งพนักงาน 
[ 1102 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 8 มกราคม 2552 เวลา 13:30:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจเดินทางตรวจหน่วยงาน บมจ.อสมท ในภาคเหนือ 
[ 1142 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 8 มกราคม 2552 เวลา 13:28:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานผลการตรวจงาน บมจ.อสมท ภาคเหนือ 
[ 1102 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 มกราคม 2552 เวลา 16:14:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุ 
[ 1126 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 มกราคม 2552 เวลา 16:11:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจ่ายเงินรางวัลพิเศษแก่ลูกจ้างรายวัน (โปนัส) 
[ 1129 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 มกราคม 2552 เวลา 15:25:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
[ 1120 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 6 มกราคม 2552 เวลา 12:52:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาฯ ประจำปี 2552 
[ 1128 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 มกราคม 2552 เวลา 12:51:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งปรับปรุงระบบส่งรายงานย้อนหลัง 
[ 1114 ]  
By admintrator 5 มกราคม 2552 เวลา 14:31:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  วันหยุดงานตามประเพณีประจำปี 2552 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 10:41:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  หนังสือเวียนจำนวน 5 เรื่อง (26 ธันวาคม 2551) 
[ 1137 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 09:08:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประกาศสอบคัดเลือกเข้าอบรม NHK ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายคลื่น  
[ 1121 ]  
By admin 24 ธันวาคม 2551 เวลา 13:42:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 7 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]