ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 6 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติยืมเงินทดรอง 
[ 1121 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 เมษายน 2552 เวลา 16:37:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดงานเลี้ยงวันที่ 8เมษายน 2552 
[ 1117 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 1 เมษายน 2552 เวลา 16:18:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  แจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าไตรมาสที่ 1/2552 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1124 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 31 มีนาคม 2552 เวลา 12:00:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเกิดปรากฏการรณ์ Sun Outage ปี 2552 
[ 1128 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 24 มีนาคม 2552 เวลา 15:01:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รูปปืนโครงการ สน.สก. 
[ 1119 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 มีนาคม 2552 เวลา 14:11:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ปืนโครงการ  
[ 1105 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 มีนาคม 2552 เวลา 13:54:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประกาศผู้ถือหุ้นปี2552,งานผ้าป่า อสมท จ.ตราด 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 มีนาคม 2552 เวลา 13:50:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่งที่36/2552,ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ 
[ 1131 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มีนาคม 2552 เวลา 10:24:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารหนังสือเวียน 4 เรื่อง 
[ 1107 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 มีนาคม 2552 เวลา 16:04:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งการใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Adobe System 
[ 1119 ]  
By นายอาณัติ จันคำมา 17 มีนาคม 2552 เวลา 16:55:18  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  การใช้งาน Acrobat 
[ 1127 ]  
By นายเจริญ มะโน 17 มีนาคม 2552 เวลา 14:18:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปรับค่าตอบแทน หน.สถานีฯและ ผจ.ศ. 
[ 1112 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 มีนาคม 2552 เวลา 09:31:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดพิธีสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ครบรอบ 32 ปี อสมท. 
[ 1112 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 มีนาคม 2552 เวลา 09:28:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์สู่ความเป็นเลิศในงาน" 
[ 1105 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 10 มีนาคม 2552 เวลา 15:44:08 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุส่วนภูมิภาค 
[ 1117 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 9 มีนาคม 2552 เวลา 10:43:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เวปไซต์ระบบงานสารบรรณฝ่ายบริการงานวิศวกรรม.pdf 
[ 1115 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 4 มีนาคม 2552 เวลา 09:51:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บัตรประกันสุขภาพ ทิพยประกันภัย 
[ 1131 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14:17:18  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเดินทางของผู้ตรวจการตรวจงานภาคเหนือ.pdf 
[ 1114 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:57:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบการทำประกันของรถยนต์เช่า. 
[ 1102 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:55:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  เว็บไซต์โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการกระจายคลื่น ที่ NHK 
[ 1118 ]  
By admintrator 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 06:55:26 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งคืนทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ,การเลื่อนตำแหน่งพนักงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
[ 1120 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:28:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ข้อมูลการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ.pdf 
[ 1102 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:27:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ค่าใช้จ่ายประจำภูมิภาค,แจ้งรายชื่อเข้าอบรม,แจ้งผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีวิทยุฯ.p... 
[ 1101 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:13:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ชมถ่ายทอดการบรรยายทฤษฎีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ Digital ผ่านเว็บไซต์ 
[ 1154 ]  
By admintrator 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14:28:32 
  แม่สะเรียง  ข้อมูลรายละเอียดวิทยุคมนาคม อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 1121 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:18:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 6 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]