ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 5 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขั่นตอนการเครมประกันภัย 
[ 1084 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 10:58:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานอาวุโส 
[ 1074 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 15:56:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือรณรงค์ทำความสอาดสถานที่ทำงาน 
[ 1090 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:41:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ร่วมทำบุญ..ประมูลมือถือ 
[ 1068 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:38:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งรายชื่อพนักงานเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 
[ 1099 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มิถุนายน 2552 เวลา 12:06:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การป้องกันโรคใข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 
[ 1080 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 24 มิถุนายน 2552 เวลา 11:02:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งพนักงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตร "สติปัฏฐานภาวนา" 
[ 1085 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 16:28:08  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย และ Clear ค่าใช้จ่ายเพื่อปิดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2552 
[ 1080 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 16:25:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน-การประเมินผลงาน 
[ 1079 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 9 มิถุนายน 2552 เวลา 10:49:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งบันทึกข้อมูลสถานีฯ ประกอบขออนุญาต พรบ. 
[ 1081 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 1 มิถุนายน 2552 เวลา 13:23:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งเรื่องการเปลื่ยนแปลงเงินกองทุนฯ 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:09:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยม 6 เดือนแรก 2552 
[ 1088 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:05:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  การสำรวจทรัพย์สิน สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอนประจำปี 2551 
[ 1086 ]  
By นายอภิชาติ คมเวช 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:45:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ข้อมูลประกอบขออนุญาต ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์... 
[ 1067 ]  
By นายอภิชาติ คมเวช 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 17:36:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ข้อมูลประกอบขออนุญาต ตาม พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ของสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1096 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 18:21:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดทำข้อมูลประกอบขออนุญาตตาม พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:51:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 58/2552 
[ 1087 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:39:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจเยี่ยมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2552 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:36:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งรายการสำรวจทรัพย์สินสถานีฯ นครสวรรค์ ประจำปี 2551 
[ 1069 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 19:24:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  เชิญเพื่อนพนักงาน เยี่ยมชมเว็บไซต์ สน.ลำปาง 
[ 1065 ]  
By นายพิเชษฐ ท้าวทอง 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:51:29 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจทรัพย์สิน ประจำปี 2551 
[ 1084 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:01:54 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจทรัพย์สิน ประจำปี 2551 
[ 1097 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 15:01:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขั้นตอนการเคลมประกัน,รายงานเปรียบเทียบค่าล่วงเวลา 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:59:36  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งปลดล็อกให้สถานีฯ 10 วัน เพื่อส่งรายงาน(แก้ไขรายงาน) 
[ 1085 ]  
By admintrator 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:34:07 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้รับอนุญาตให้ไช้พื้นที่ป่าไม้ 
[ 1092 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 22 เมษายน 2552 เวลา 11:58:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 5 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]