ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 3 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  นครสวรรค์  แจ้งสัญญาณดาวเทียมขัดข้องจากส่วนกลางฯ อสมท 
[ 1120 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08:47:28  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เพื่อตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
[ 1109 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:43:28  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดตารางเวรค่าล่วงเวลา 
[ 1108 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14:41:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรุ่นอบรมเจ้าหน้าที่อาวุโส 
[ 1128 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 14:45:36  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในภาคเหนือ 
[ 1136 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 13:46:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสำหรับผู้ปฎิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 2 
[ 1126 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 ตุลาคม 2552 เวลา 16:29:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสำหรับผู้ปฎิบัติงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 1 
[ 1102 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 ตุลาคม 2552 เวลา 16:26:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 
[ 1098 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 12:10:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์เครื่องวิทยุโทรคมนาคมฯ 
[ 1134 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 17:24:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.ลำปาง 
[ 1126 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:59:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 1130 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:58:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.แพร่ 
[ 1129 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:57:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.เพชรบูรณ์ 
[ 1115 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:56:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.น่าน 
[ 1101 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:55:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1119 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:24:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.ตาก 
[ 1115 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:23:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1148 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:21:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ จ.เชียงราย 
[ 1091 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:20:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรียน หน.สถานีฯ อ.แม่สะเรียง 
[ 1126 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 ตุลาคม 2552 เวลา 12:19:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่ออบรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผล  
[ 1126 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 11:35:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ปลดล็อกให้ทุกสถานีฯ ส่งรายงานย้อนหลัง ถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 52 
[ 1149 ]  
By admintrator 8 ตุลาคม 2552 เวลา 11:05:59 
  นครสวรรค์  ส่งตารางเวรของเจ้าหน้าที่ สถานีฯนครสวรรค์ ประจำเดือน ต.ค.52 
[ 1134 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 23 กันยายน 2552 เวลา 16:18:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือพนักงานในสังกัดตอบแบบสอบถามการประกันชีวิตกลุ่ม 
[ 1095 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:58:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคเหนือ วันที่ 6-9 ตุลาคม 2552 
[ 1138 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:57:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งต้นฉบับเอกสารการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.72 ฯลฯ 
[ 1110 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 กันยายน 2552 เวลา 15:54:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 3 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]