ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 29 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  เพชรบูรณ์  ใบเงินยืมทดรองหมุนเวียน49 
[ 1053 ]  
By นายพลชัย กาอ่วน 8 ธันวาคม 2548 เวลา 12:00:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การติดตั้งจานรับดาวเทียม จ.นครราชสีมา 
[ 1066 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 14:54:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  ฝากรูปให้คุณสุเมธ 
[ 1053 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 14:08:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งสถานีฯ จ.เชียงใหม่ตรวจสอบสัญญาณฯ 
[ 1057 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 12:08:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งตัวอย่างหักล้างเงินยืมฯ 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 15:49:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  ฝาต้นเรื่อง-บิลให้คุณพลชัย 
[ 1065 ]  
By นายขจร สุขสัมพันธ์ 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13:44:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แนวทางการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าสถานีโทรทัศน์ อสมท 
[ 1069 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:48:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ฝากให้ หน.สถานีฯ จ.น่าน 
[ 1074 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:55:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือย้ายห้องส่งสถานีวิทยุ จ.ลำพูน 
[ 1046 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13:26:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญประชุมหน.สถานีฯ 
[ 1120 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:33:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เปลี่ยนวันประชุมเชิงปฏิบัติการ 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:14:09 
  ตาก  แผนปฏิบัติการ ปี 49 
[ 1049 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14:31:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  งบลงทุน ปี2550 
[ 1054 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 14 พฤศจิกายน 2548 เวลา 14:28:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การบริหารความเสี่ยงในการออกอากาศของวิทยุ และโทรทัศน์ 
[ 1046 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 พฤศจิกายน 2548 เวลา 12:23:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประชุมเชิงวิชาการ 
[ 1043 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13:50:55 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งข่าวสารสถานีฯ จำนวน 3 เรื่อง 
[ 1042 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:54:49 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  มร.ขอคืนคอมฯ 
[ 1064 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 ตุลาคม 2548 เวลา 11:44:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายการจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว 
[ 1053 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 ตุลาคม 2548 เวลา 11:25:51 
  เพชรบูรณ์  AirTVTX 
[ 1041 ]  
By นายพลชัย กาอ่วน 27 ตุลาคม 2548 เวลา 10:23:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานระบบรีโมท 
[ 1055 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 ตุลาคม 2548 เวลา 14:12:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันรักต้นไม้ 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 14:43:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ชี้แจงค่าใช้โทรศัพท์สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1044 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 ตุลาคม 2548 เวลา 13:30:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ชี้แจงค่าใช้โทรศัพท์สถานีฯ จ.เชียงราย 
[ 1050 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 14:29:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งคืนบัตรประกันสุขภาพ 
[ 1050 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 14:19:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เบิกค่าล่วงเวลา เดือน ต.ค. 48 
[ 1063 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 ตุลาคม 2548 เวลา 11:30:35 

   หน้าที่ : 29 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]