ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 26 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตัวอย่างเอกสารการตรวจรับฯ 
[ 1042 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 5 มิถุนายน 2549 เวลา 12:54:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานการกำกับดูแล 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 13:09:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
[ 1097 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:04:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมสถานีโทรทัศน์ภาคเหนือ 
[ 1054 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 17 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:51:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารเพิ่มเติมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2549 
[ 1064 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:45:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ความคืบหน้าจัดซื้ออะหลั่ยสถานีฯ จ.แพร่ 
[ 1057 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:30:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 2549 
[ 1065 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 18:51:39 
  สุโขทัย  IP STAR-1 byT OT 
[ 1051 ]  
By นายขจร สุขสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:34:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญบิดานายเกียรติศักดิ์ฯ 
[ 1044 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 15:56:56  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตั้งเบิกเงินค่าล่วงเวลา 
[ 1049 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 15:50:47 
  เชียงใหม่  เรียน ผจก. ศูนย์ฯ เหนือ ( อุปกรณ์สำรอง BIAS TEE ) 
[ 1075 ]  
By นายสมบัติ เทียมตามณี 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 18:30:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  ข้อมูล REDUNDANT SWITCH อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 1044 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 16:34:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติจัดซื้อ BIAS TEE ของชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 
[ 1062 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 16:10:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  สรุป ออกอากาศ ม.ค 49- มี.ค 49 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1058 ]  
By นายสุเขษม ถามดี 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 20:48:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำรายงานนำเสนอการดำเนินงานของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ 
[ 1051 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 2 พฤษภาคม 2549 เวลา 11:28:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  WEBsite ศูนย์เหนือ 
[ 1073 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 24 เมษายน 2549 เวลา 12:04:15 
  สุโขทัย  ปลดล๊อกให้สถานีฯแก้ไขรายงานย้อนหลัง 
[ 1061 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 23 เมษายน 2549 เวลา 15:16:22 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอร์มการศึกษาบุตร 
[ 1067 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 3 เมษายน 2549 เวลา 13:23:18  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  สรุปผลการดำเนินงานสถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ 2548 
[ 1066 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 2 เมษายน 2549 เวลา 01:41:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  สรุปผลการดำเนินงานสถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอนไตรมาส 1 / 2549 
[ 1063 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 1 เมษายน 2549 เวลา 11:35:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งเหตุฟ้าผ่า แม่ฮ่องสอน 
[ 1077 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 30 มีนาคม 2549 เวลา 17:32:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  สรุป คชจ. ไตรมาสที่ 1 (ม.ค 49 - มี.ค 49) สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1070 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 29 มีนาคม 2549 เวลา 17:06:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ทอดผ้าป่าสามัคคี จ.เลย 
[ 1058 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 มีนาคม 2549 เวลา 15:14:16 
  เชียงใหม่  สรุปค่าใช้จ่ายสถานีฯ จ.เชียงใหม่ (ต.ค48 - ธ.ค 48) 
[ 1051 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 27 มีนาคม 2549 เวลา 13:15:36  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  วาระการประชุมหน.สถานีฯ 1 / 2549 
[ 1057 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 มีนาคม 2549 เวลา 11:35:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 26 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]