ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 25 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประกาศสอบคัดเลือกนายสถานีวิทยุ 
[ 1066 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มิถุนายน 2549 เวลา 12:44:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานผลการทดลองใช้MONOจ.เพชรบูรณ์ 
[ 1079 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มิถุนายน 2549 เวลา 11:16:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  รายงานการออกอากาศ ลำปาง 
[ 1087 ]  
By นายเจริญ มะโน 30 มิถุนายน 2549 เวลา 08:31:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้ตรวจสภาพการใช้งานรถยนต์ 
[ 1063 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 17:53:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดทำข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำรายงานนำเสนอการดำเนินงานของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ฯ 
[ 1077 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 29 มิถุนายน 2549 เวลา 14:55:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กิจกรรมกีฬาเปตองเพื่อความสามัคคีในศูนย์ฯ 
[ 1046 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 29 มิถุนายน 2549 เวลา 12:46:26 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดทำแฟ้มประวัติบุคคล 
[ 1056 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 29 มิถุนายน 2549 เวลา 11:41:03 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญบิดานายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 มิถุนายน 2549 เวลา 17:22:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งผลการซ่อม UPS แม่ฮ่องสอน 
[ 1098 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 28 มิถุนายน 2549 เวลา 16:32:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญประชุมหน.สถานีฯ 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 มิถุนายน 2549 เวลา 11:59:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  เครื่องส่งโทรทัศน์ แม่ฮ่องสอนขัดข้อง 
[ 1081 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 27 มิถุนายน 2549 เวลา 13:13:36  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  เจ้าหน้าที่ บ.ลีอกซ์เลย์นำ TRPA ที่ขัดข้องไปซ่อมฯ 
[ 1083 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 27 มิถุนายน 2549 เวลา 13:08:08  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุฯ 
[ 1057 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 23 มิถุนายน 2549 เวลา 12:48:08 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบสอบถามโครงการประกันสุขภาพ 
[ 1064 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 17:52:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การตรวจซ่อมเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.ตาก 
[ 1073 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 17:47:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บิดารองสิทธิศักดิ์ฯ ถึงแก่กรรม 
[ 1073 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 11:53:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  ร่วมแสดงความยินดี พิธีมงคลสมรส คุณสนิท บุญศิริ 
[ 1056 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 13:17:24 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  หาแนวทางแก้ไขปัญหาหยุดออกอากาศนว. 
[ 1055 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 12:57:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผอ.ฝ่ายฯ อนุมัติหลักการคชจ.สำนักงานชม.ซบ. 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 12:51:58  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประสานนายสถานีวิทยุหาทางป้องกันกรณีฟ้าผ่าชร. 
[ 1050 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 12:47:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตัวอย่างเงินได้บางส่วนที่พนักงาน บมจ.อสมท ได้รับ 
[ 1088 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 12:20:01  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  แจ้งเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
[ 1072 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 14 มิถุนายน 2549 เวลา 11:18:07 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตัวอย่างรายงานตรวจรับฯ 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 มิถุนายน 2549 เวลา 12:14:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อนุมัติโครงการปิดห้องส่งประหยัดไฟฯ 
[ 1080 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 มิถุนายน 2549 เวลา 12:13:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  เอกสารตัวอย่างตรวจรับ สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1080 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 5 มิถุนายน 2549 เวลา 16:15:42 

   หน้าที่ : 25 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]