ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 24 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  แม่ฮ่องสอน  DEHYDRATER เสียหายจากฟ้าผ่า 
[ 1113 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 18:15:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ผลการซ่อม Surge 
[ 1086 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 14 กรกฎาคม 2549 เวลา 18:13:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  กรุณาส่งรายงานหรือส่งเฉพาะเอกสารในหน้ากระดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
[ 1120 ]  
By admintrator 12 กรกฎาคม 2549 เวลา 19:08:57 
  เชียงใหม่  สรุปผลไตรมาส ที่ 2/49 สถานีฯ และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ 
[ 1121 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 12 กรกฎาคม 2549 เวลา 14:46:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  รายงานการออกอากาศFM มค-มิย49 
[ 1123 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 11 กรกฎาคม 2549 เวลา 23:25:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  เบิกโคมไฟฟ้า 
[ 1096 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 8 กรกฎาคม 2549 เวลา 04:45:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ตรวจสอบการใช้ความถี่ MMDS 
[ 1128 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 8 กรกฎาคม 2549 เวลา 04:31:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ยืมเงินทำบุญครบรอบ 2 ปี 
[ 1091 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 8 กรกฎาคม 2549 เวลา 03:11:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  ผลการตรวจสอบการใช้งานความถี่ระบบ MMDS 
[ 1096 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 14:52:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  รายงานการออกอากาศของสถานีเครื่องส่งวิทยุ FM จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 1102 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 13:52:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  เงินยืมทดรองสถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1101 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 10:50:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ยืมเงินทำบุญ,รายงานความถี่,ข้อมูลสถานี (ตัวจริงส่ง EMS ครับ) 
[ 1137 ]  
By นายเจริญ มะโน 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 19:19:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เพชรบูรณ์  ใบยืมเงินทดรอง ทำบุญครบรอบ 2 ปี เพชรบูรณ์ 
[ 1222 ]  
By นายพลชัย กาอ่วน 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 16:16:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แพร่  ยืมเงินทดรองทำบุญ ครบรอบ 2 ปี บมจ. อสมท 
[ 1092 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 16:02:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  เงินยืมทดรองทำบุญสถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1094 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 15:33:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ใบยืมเงินทำบุญฯครบรอบ 2 ปี บมจ.อสมท 
[ 1093 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 12:10:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจสอบความถี่ในการให้บริการMMDS 
[ 1082 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 10:53:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ทำบุญครบรอบ 2 ปี บมจ.อสมท 
[ 1088 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 10:46:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  รายงานการออกอากาศเครื่องส่ง F.M. สถานีโทรทัศน์ จ.ตาก 
[ 1087 ]  
By นายนาวี เสือสืบนุ่ม 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 19:22:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องในการส่งรายงาน เมื่อวันที่ 04-07-2006 
[ 1095 ]  
By admintrator 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 10:42:38 
  เชียงใหม่  สรุปรายงานการออกอากาศสถานีวิทยุ FM 96.50 MHz จ.ลำพูน 
[ 1102 ]  
By นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 4 กรกฎาคม 2549 เวลา 12:07:58  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  สรุปรายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM 97.25 MHz จ.พะเยา 
[ 1087 ]  
By นายสมบัติ เทียมตามณี 3 กรกฎาคม 2549 เวลา 14:37:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  สรุปรายงานการออกอากาศเครื่องส่งวิทยุ FM 100.75 MHz จ.เชียงใหม่ 
[ 1121 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 3 กรกฎาคม 2549 เวลา 12:57:18  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี 
[ 1094 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มิถุนายน 2549 เวลา 12:47:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  รายงานสภาพรถยนต์สถานีฯ นครสวรรค์ 
[ 1077 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 30 มิถุนายน 2549 เวลา 12:45:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 24 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]