ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 21 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมผู้บริหารสำนักงานวิศวกรรม 
[ 1074 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 ตุลาคม 2549 เวลา 13:59:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อผู้ร่วมทำบุญนายกฤษณ์ สิงหวิลัย 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 17 ตุลาคม 2549 เวลา 17:00:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  การส่งรายงานออกอากาศวิทยุฯ และการขัดข้องเครื่องส่งวิทยุฯ 
[ 1091 ]  
By admintrator 16 ตุลาคม 2549 เวลา 15:01:59 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การพิจารณาความดีความชอบ ประจำปี 2549 
[ 1071 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 13 ตุลาคม 2549 เวลา 16:59:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย 
[ 1062 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 12 ตุลาคม 2549 เวลา 11:48:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  การส่งรายงานค่าใช้โทรศัพท์และค่าพลังงานไฟฟ้า ภายในเว็บฯ 
[ 1090 ]  
By admintrator 10 ตุลาคม 2549 เวลา 10:48:06 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปฏิบัติงานด้านเอกสารฯ 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 10 ตุลาคม 2549 เวลา 10:19:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การช่วยเหลือครอบครัว อสมท ผู้ประสบอุทกภัยนำท่วม 
[ 1072 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 9 ตุลาคม 2549 เวลา 12:13:39 
  นครสวรรค์  ส่งรายการคืนทรัพย์สินที่ชำรุด สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1058 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 29 กันยายน 2549 เวลา 10:07:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  น่าน  แจ้งการสำรวจIRDและอุปกรณ์สถานีวิทยุ จ.น่าน 
[ 1064 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 25 กันยายน 2549 เวลา 15:20:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายการโอนเงินเข้าบัญชี บมจ.อสมท 
[ 1076 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 25 กันยายน 2549 เวลา 11:13:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  การส่งรายงานการขัดข้องการออกอากาศโทรทัศน์ ไตรมาส 1 - 3 ปี 2549 
[ 1078 ]  
By admintrator 23 กันยายน 2549 เวลา 11:43:10 
  แม่ฮ่องสอน  ผลการสำรวจ IRD แม่ฮ่องสอน 
[ 1079 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 22 กันยายน 2549 เวลา 18:07:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ส่งสรุปรายงานออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ ไตรมาส 1-3 ( มกราคม - กันยายน 2549 ) 
[ 1094 ]  
By admintrator 22 กันยายน 2549 เวลา 15:40:42 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจIRDและอุปกรณ์ของสถานีวิทยุ 
[ 1058 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 กันยายน 2549 เวลา 12:27:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ขอให้สถานีโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ ส่งสรุปการบำรุงรักษา 2549 
[ 1075 ]  
By admintrator 18 กันยายน 2549 เวลา 17:42:52 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์,ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่าย 
[ 1069 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กันยายน 2549 เวลา 15:22:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ร่วมทำบุญมารดานางสุภาภรณ์ จันทวงศ์ 
[ 1061 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กันยายน 2549 เวลา 11:25:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อเจ้าหน้าที่ดูงาน Thailand Electronics 2006 
[ 1063 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 กันยายน 2549 เวลา 11:26:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คัดเลือกพนักงานดูงาน Thailand Electronics 2006 
[ 1101 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 กันยายน 2549 เวลา 10:16:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งเรื่องปรับปรุงเว็บไซต์ การส่งรายงานประจำเดือนของสถานีฯ : 8 กันยายน 2549 
[ 1076 ]  
By admintrator 8 กันยายน 2549 เวลา 10:06:19 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เหมายจ่าย 
[ 1074 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 กันยายน 2549 เวลา 15:32:44 
  นครสวรรค์  รายการทรัพย์สินช่อง 3 นครสวรรค์ 
[ 1066 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 6 กันยายน 2549 เวลา 12:08:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมการจัดการพลังงานฯ 
[ 1076 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 กันยายน 2549 เวลา 14:32:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ตรวจรับทรัพย์สิน(ช่อง3) สถานีฯจ.เชียงใหม่ 
[ 1070 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 5 กันยายน 2549 เวลา 13:00:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 21 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]