ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 2 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประชุมหัวหน้าสถานีฯ 
[ 1079 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 มีนาคม 2553 เวลา 16:24:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สถานการณ์วิกฤติของชาติ 
[ 1071 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 12 มีนาคม 2553 เวลา 10:56:16 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา 
[ 1065 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 5 มีนาคม 2553 เวลา 10:25:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บมจ.ที โอ ที เปลื่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีฯจ.เชียงราย 
[ 1092 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 5 มีนาคม 2553 เวลา 09:47:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมภาคเหนือ 8-12 มี.ค.53 
[ 1066 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:39:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานผลการใช้งานและซ่อมบำรุงทรัพย์สิน บ.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จก. 
[ 1084 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:49:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สอบคัดเลือกพนักงานภายใน 
[ 1064 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:29:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  งบลงทุนปี 2554 
[ 1062 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:40:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมสำรองฯ 
[ 1068 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:45:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยม 29-30 ม.ค.53 
[ 1065 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 26 มกราคม 2553 เวลา 16:51:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แก้ไข ผช.กก.ผอ.ใหญ่ฯ พร้อมผู้บริหารระดับฝ่าย เดินทางตรวจเยี่ยมและจัดประชุมหน่วยง... 
[ 1070 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 21 มกราคม 2553 เวลา 16:50:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา 
[ 1062 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 มกราคม 2553 เวลา 17:21:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอข้อมูลการจ้างลูกจ้างที่ไม่มีสัญญาจ้าง/จ้างบุคคลภายนอก 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 มกราคม 2553 เวลา 16:50:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจ่ายเงินรางวัลพิเศษแก่ลูกจ้างรายวัน (โบนัส) 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 มกราคม 2553 เวลา 11:59:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 มกราคม 2553 เวลา 11:58:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการคณะผอ.ใหญ่เดินทางตรวจเยี่ยมภาคเหนือ 
[ 1085 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 6 มกราคม 2553 เวลา 14:43:03  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการ กก.ผอ.ใหญ่ และ คณะผช.กก.ผอ.ใหญ่ ตรวจเยี่ยมภาคเหนือฯ 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 มกราคม 2553 เวลา 11:39:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การโอนย้ายทรานส์พอนเดอร์จากดาวเทียมไทยคม2 ไป5 
[ 1089 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 4 มกราคม 2553 เวลา 14:30:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การนำอุปกรณ์ Production ไปใช้งาน 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 10:18:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งข่าวมารดานายอัฐ รัตนคุณากร ถึงแก่กรรม 
[ 1074 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 14:46:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายประจำปี 2552 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 12:00:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ปลดล็อกให้ทุกสถานีฯ ส่งรายงานย้อนหลัง 
[ 1076 ]  
By admintrator 5 ธันวาคม 2552 เวลา 16:02:23 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การอบรมและสอบข้อเขียนเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 15:15:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคเหนือ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2552 
[ 1087 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 15:13:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจเครื่องส่ง MMDS ที่มีอยู่ 
[ 1083 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14:35:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 2 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]