ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 19 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  แพร่  การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
[ 1051 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 17 มกราคม 2550 เวลา 08:40:23  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2550 
[ 1038 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 10 มกราคม 2550 เวลา 10:50:46 
  สุโขทัย  รูปภาพ รก.ผอ.อสมท เดินทางตรวจเยี่ยม จ.ตาก มอบให้ TV ตาก 
[ 1056 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 4 มกราคม 2550 เวลา 16:45:57 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำกับการดูแลการปฎิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 
[ 1039 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 30 ธันวาคม 2549 เวลา 19:09:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  ประวัติการอบรมพนักงานสถานีฯตาก 
[ 1035 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 28 ธันวาคม 2549 เวลา 13:00:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่ายปิดบัญชีปี2549 
[ 1035 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 ธันวาคม 2549 เวลา 09:24:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  ประวัติ การอบรม ย้อนหลัง 3 ปี 
[ 1030 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 27 ธันวาคม 2549 เวลา 17:10:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายการโอนเงินหมุนเวียนปี2549คืนบัญชี 
[ 1032 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 ธันวาคม 2549 เวลา 15:34:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  สำเนาลำปางโอนเงินคืน 
[ 1047 ]  
By นายเจริญ มะโน 27 ธันวาคม 2549 เวลา 14:49:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งสลิปใบโอนเงินหมุนเวียน ปี 2549 คงเหลือส่งคืน 
[ 1031 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:31:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  โอนเงินหมุนเวียน49 
[ 1038 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:28:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ประวัติการอบรมฯ ลำปาง 
[ 1036 ]  
By นายเจริญ มะโน 27 ธันวาคม 2549 เวลา 13:05:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  แผนปฏิบัติงาน (ซ่อมบำรุง) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2550 
[ 1036 ]  
By นายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ 26 ธันวาคม 2549 เวลา 18:04:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ประวัติการฝึกอบรมพนักงานสถานีฯจ.นครสวรรค์ 
[ 1033 ]  
By นายปัญญา พรมคำ 26 ธันวาคม 2549 เวลา 16:32:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอรายงานแผนปฏิบัติงาน ปี 2550 ของสถานีฯและซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ 
[ 1042 ]  
By admin 26 ธันวาคม 2549 เวลา 10:34:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  การจัดงานวันเด็ก 
[ 1036 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 25 ธันวาคม 2549 เวลา 13:48:59 
  แม่ฮ่องสอน  ใบยืมเงินทดรอง ม.ค.2550 
[ 1029 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 25 ธันวาคม 2549 เวลา 12:42:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ยืมเงินวันเด็ก 49 
[ 1049 ]  
By นายเจริญ มะโน 25 ธันวาคม 2549 เวลา 11:54:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กรอกประวัติการอบรมพนักงาน 
[ 1050 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 13:32:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 
[ 1023 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 12:57:57 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
[ 1055 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 ธันวาคม 2549 เวลา 12:11:20 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจข้อมูลการรับฟังวิทยุเอ.เอ็ม. 
[ 1028 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 ธันวาคม 2549 เวลา 10:56:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 
[ 1028 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 ธันวาคม 2549 เวลา 10:44:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการประชุมและรับฟังนโยบาย รก.กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท 
[ 1034 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 ธันวาคม 2549 เวลา 09:37:03  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เพชรบูรณ์  F1F2 เพชรบูรณ์ 
[ 1039 ]  
By นายพลชัย กาอ่วน 8 ธันวาคม 2549 เวลา 14:15:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 19 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]