ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 18 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  น่าน  แบบประเมินบุคคล จ.น่าน 
[ 1077 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16:22:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  ส่งแบบประเมินบุคคลฯ 
[ 1061 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:27:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  การรับฟังวิทยุ AM ( ส่งใหม่ ) 
[ 1075 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16:21:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  สละสิทธิ์ขอรับทุนมหาชนก 
[ 1067 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:51:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบสอบถามผู้ชมโทรทัศน์Modernine TV 
[ 1083 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11:14:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  มอบ "ทุนมหาชนก"แก่ผู้ปฎิบัติงานในส่วนภูมิภาค 
[ 1081 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 23:10:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนนักการ/ช่างควบคุมเครื่องส่งฯ 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:50:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอชมเชยการปฏิบัติงาน 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16:44:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  น่าน  ชี้แจงการตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน จ.น่าน เอกสารแนบ 
[ 1077 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 29 มกราคม 2550 เวลา 00:33:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  น่าน  ชี้แจงการตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักงาน จ.น่าน 
[ 1074 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 29 มกราคม 2550 เวลา 00:30:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  เสนอสถานที่ของกรมบังคับคดี จ.เชียงใหม่ 
[ 1067 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 24 มกราคม 2550 เวลา 21:11:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  การปรับปรุงเว็บไซต์ที่ขัดข้อง 
[ 1077 ]  
By admintrator 24 มกราคม 2550 เวลา 21:08:37 
  แม่ฮ่องสอน  ใบรายการเบิกเงินภาษีแม่ฮ่องสอน 
[ 1070 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 22 มกราคม 2550 เวลา 19:45:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ใบรายการเบิกเงินภาษีแม่ฮ่องสอน 
[ 1057 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 22 มกราคม 2550 เวลา 19:38:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เบิกจ่ายเงินหมุนเวียนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2550 
[ 1061 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 มกราคม 2550 เวลา 16:44:50 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เพิ่มอุปกรณ์รายการที่4-8 ให้สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 มกราคม 2550 เวลา 16:10:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจนับทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2549 
[ 1092 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 19 มกราคม 2550 เวลา 11:55:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ส่งรายงานสำรวจระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนท 
[ 1059 ]  
By นายสุเขษม ถามดี 18 มกราคม 2550 เวลา 17:41:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ขออนุมัติใช้รถยนต์สถานีฯ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปสัมมนา 
[ 1096 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 18 มกราคม 2550 เวลา 16:44:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ข้อมูลการใช้บริการ INTERNET จ.เชียงใหม่ 
[ 1068 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 18 มกราคม 2550 เวลา 13:07:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  น่าน  ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ 
[ 1066 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 18 มกราคม 2550 เวลา 09:35:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ข้อมูลอินเตอร์เน็ต สถานีฯจ.นครสวรรค์ 
[ 1056 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 18 มกราคม 2550 เวลา 08:24:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งข้อมูลบนเว็บไซต์ขัดข้องเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 
[ 1066 ]  
By admin 17 มกราคม 2550 เวลา 10:44:47 
  ลำปาง  แบบสำรวจการรับฟัง AMและการต่อInternet ลำปาง 
[ 1070 ]  
By นายสมโภชน์ อยู่ครบ 17 มกราคม 2550 เวลา 10:37:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ส่งรายการสำรวจระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 
[ 1061 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 17 มกราคม 2550 เวลา 10:08:56  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 18 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]