ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 17 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แผนปฎิบัติการของสถานีฯในส่วนภูมิภาคประจำปี 2550 
[ 1102 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 16 มีนาคม 2550 เวลา 17:01:09 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดทำโครงสร้างภายในของสำนักวิศวกรรมฯ 
[ 1101 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 16 มีนาคม 2550 เวลา 15:42:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อนุมัติการลาออกนายภิญโญ อิทรวิศิษฐ์ 
[ 1113 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 มีนาคม 2550 เวลา 11:15:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดทอดผ้าป่าสามัคคีของพนักงาน บมจ.อสมท 
[ 1107 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 13 มีนาคม 2550 เวลา 08:53:51 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อนุมัติหลักการติดตั้งบริการInternet 
[ 1128 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 8 มีนาคม 2550 เวลา 12:05:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งอีเมล์แอดเดรดสถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1093 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 2 มีนาคม 2550 เวลา 10:22:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งข้อมูลเพื่อขอใช้E-mail 
[ 1114 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 มีนาคม 2550 เวลา 15:59:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท 
[ 1112 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16:34:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  ฝากให้สถานีฯ จ.ตาก 
[ 1100 ]  
By นายปราณี ผลพฤกษา 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 12:14:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สถานีฯ จ.เพชรบูรณ์ ชี้แจงค่าใช้จ่ายจัดทำชุด TVRO 
[ 1108 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:05:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ส่งสำเนาเอกสารการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมสำรองของ สน.นครสวรรค์ 
[ 1116 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13:16:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สถานีฯ จ.ตาก ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 
[ 1112 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11:16:25  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ตารางเที่ยงบิน ถึง ผู้จดการฯ 
[ 1108 ]  
By นายเจริญ มะโน 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13:55:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งความจำนงร่วมทำบูญงานสีดำมารดาของนายชาญเกียรติ เสงี่ยมไตรฤกษ์ 
[ 1100 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:16:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ข้อมูลสำรวจพื้นที่ อ.สะเมิง 
[ 1110 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:04:14 
  เชียงใหม่  ข้อมูลสำรวจพื้นที่ อ.สะเมิง 
[ 1100 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:59:34 
  เชียงใหม่  ข้อมูลสำรวจพื้นที่ อ.สะเมิง 
[ 1106 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:52:25 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ 
[ 1115 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 16 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 11:07:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การติดตั้งอุปกรณณ์เครื่องส่งโทรทัศน์VHF 
[ 1105 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 10:41:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การได้รับยกเว้นภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยฯ 
[ 1101 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:49:48  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สถานีฯ จ.ลำปางขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 
[ 1121 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 15:47:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  การขออนุญาตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 
[ 1113 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:17:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ผลสำรวจการรับฟังคลื่น AM 1143 KHz , 1494 KHz จ.เชียงใหม่ 
[ 1117 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 09:54:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งชื่อขอรับทุนมหาชนก 
[ 1140 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 20:28:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ร่วมสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลนายจงศักดิ์ คนรู้ 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16:49:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 17 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]