ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 16 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ลำปาง  ส่งตารางเวรฯ ย้อนหลัง 
[ 1090 ]  
By นายพิเชษฐ ท้าวทอง 11 มิถุนายน 2550 เวลา 11:33:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ในภาคเหนือ 
[ 1068 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 7 มิถุนายน 2550 เวลา 11:48:14 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเดินทางตรวจสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ภาคเหนือ 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 11:19:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  แบบฟอร์มกู้สวัสดิการฝากให้ซ่อมฯตอนบน 
[ 1062 ]  
By นายเจริญ มะโน 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 10:59:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียมสถานีวิทยุภูมิภาค 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 10:30:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการตรวจวัดสัญญาณความถี่วิทยุ 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 16:14:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งข่าวสารสถานีฯ จ.ตาก,จ.น่าน 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 12:01:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผลการตรวจสอบการรบกวนสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีวิทยุชุมชน 
[ 1095 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 12:14:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดหาพื้นที่ตั้งรวมหน่วยงาน 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 14:31:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้ง Username และ Password ให้สถานีฯเชียงรายและแม่สะเรียง 
[ 1085 ]  
By admintrator 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 17:19:28 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เปิดดูวิธีการแนบรูปภาพพนักงานขึ้นเว็บฯ 
[ 1149 ]  
By admin 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 16:42:40 
  แม่สะเรียง  ขอ Username - Password และปลดล็อคเพื่อแก้ไขข้อมูล 
[ 1095 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 15:54:13 
  แม่ฮ่องสอน  ขอ Username และ Password ช่างควบคุมเครื่องส่งโทรทัศน์ 
[ 1081 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 12:40:36 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปรับปรุง Job งานของสำนักและฝ่าย 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 12:09:08  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เรื่อง จัดทำข้อมูลภายในศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ 
[ 1074 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 3 พฤษภาคม 2550 เวลา 11:04:25 
  ตาก  รายงานการออกอากาศขัดข้อง 
[ 1072 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 30 เมษายน 2550 เวลา 14:48:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  สุโขทัย  ซื้อปืนโครงการ 
[ 1070 ]  
By ว่าที่ ร.ต.นที เขียวปั้น 13 เมษายน 2550 เวลา 15:47:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ซื้อปืนโครงการ 
[ 1079 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 เมษายน 2550 เวลา 15:50:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ใช้ต้นฉบับเท่านั้น 
[ 1080 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 เมษายน 2550 เวลา 12:58:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  แจ้งเจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุ 
[ 1086 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 28 มีนาคม 2550 เวลา 18:47:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย เพื่อปิดบัญชีไตรมาส 1 ปี 2550 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 มีนาคม 2550 เวลา 12:06:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  ขนาดเสื้อพนักงาน สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1099 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 25 มีนาคม 2550 เวลา 10:53:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมโยงสัญญารผ่านดาวเทียม 
[ 1068 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 มีนาคม 2550 เวลา 15:45:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ขออนุมัติเดินทางอบรม Mini MBA 
[ 1096 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 21 มีนาคม 2550 เวลา 14:23:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดทำเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงาน 
[ 1059 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 20 มีนาคม 2550 เวลา 10:04:36  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 16 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]