ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 15 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ลำปาง  พนักงานดีเด่น ลำปาง 
[ 1083 ]  
By นายเจริญ มะโน 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 19:52:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แพร่  คัดเลือกพนักงานดีเด่น 
[ 1082 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:59:59  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  พนักงานและสถานีฯดีเด่น 
[ 1085 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 20 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:37:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญร่วมทำบุญ 
[ 1068 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:23:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เพิ่มเติมข้อความในเอกสาร ที่ใช้เงินหมุนเวียน 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:29:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ งานครบรอบ 3 ปี บมจ.อสมท 
[ 1075 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:22:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สรุปคชจ.รอบไตรมาส4เดือน,เงินมัดจำค่าโทรศัพท์ 
[ 1075 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:00:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารส่งให้คุณวินัย ตายืน 
[ 1073 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 11 กรกฎาคม 2550 เวลา 11:11:01  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน 
[ 1071 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 11 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:22:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เอกสารสหกรณ์ 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 12:38:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมฯ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:32:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ร่วมทำบุญ 
[ 1070 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 29 มิถุนายน 2550 เวลา 17:08:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้เร่งส่งรายได้ - ค่าใช้จ่าย เพื่อปิดบัญชีไตรมาส 2 ปี 2550 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 มิถุนายน 2550 เวลา 13:52:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตารางแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลภายในเขตบริการจังหวัดภาคเหนือ 
[ 1076 ]  
By admin 27 มิถุนายน 2550 เวลา 10:55:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผู้ตรวจการตรวจเยี่ยม สน.จ.เชียงราย 
[ 1066 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 22 มิถุนายน 2550 เวลา 15:17:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การปรับสภาพการจ้าง 
[ 1082 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 20 มิถุนายน 2550 เวลา 11:51:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญประชุมหัวหน้าสถานีฯ 
[ 1083 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 มิถุนายน 2550 เวลา 14:02:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ขนาดเสื้อแจ็คเก็ตฃอง ลำปาง 
[ 1076 ]  
By นายเจริญ มะโน 15 มิถุนายน 2550 เวลา 16:30:42 
  เชียงราย  ส่งขนาดเสื้อแจ๊คเก็ด 
[ 1060 ]  
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 13 มิถุนายน 2550 เวลา 16:53:32 
  แม่สะเรียง  ขนาดเสื้อฯ สถานีฯ อ.แม่สะเรียงฯ 
[ 1072 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 13 มิถุนายน 2550 เวลา 15:05:19 
  เชียงใหม่  ขนาดเสื้อพนักงาน สถานีฯ เชียงใหม่ 
[ 1079 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 13 มิถุนายน 2550 เวลา 13:09:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ข้อมูลโรงเรียนทที่ได้รับมอบจานฯ 
[ 1080 ]  
By นายเจริญ มะโน 13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:34:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ติดตามรายงานความคืบหน้าซ่อมเครื่องยนต์สถานีฯ จ.ตาก 
[ 1085 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:29:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดหา UPS สำหรับเครื่องส่งวิทยุ จ.ลำปาง 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 มิถุนายน 2550 เวลา 10:21:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การจัดทำเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติงาน 
[ 1084 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 มิถุนายน 2550 เวลา 12:53:47  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 15 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]