ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 14 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งยอดค่าไฟฟ้า กันยายน 2550 
[ 1088 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 28 กันยายน 2550 เวลา 11:52:04 
  ลำปาง  การตรวจสอบคุรุภัณฑ์ 
[ 1084 ]  
By นายเจริญ มะโน 28 กันยายน 2550 เวลา 11:06:05 
  ลำปาง  ตั้งค้างจ่าย เดือนกันยายน สน. ลำปาง 
[ 1071 ]  
By นายเจริญ มะโน 28 กันยายน 2550 เวลา 10:56:18 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การถ่ายทอดสัญญาณเสียงและการปรับสภาพการจ้าง 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 27 กันยายน 2550 เวลา 15:04:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  ตรวจสอบคุรุภัณฑ์ช่าง 
[ 1065 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 27 กันยายน 2550 เวลา 13:49:59 
  สุโขทัย  แนะนำเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ จ.นครศรีธรรมราช 
[ 1081 ]  
By นายอดินันท์ จันทวงศ์ 27 กันยายน 2550 เวลา 13:19:04 
  แพร่  ตรวจสอบคุรุภัณฑ์ช่าง 
[ 1061 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 26 กันยายน 2550 เวลา 14:24:25 
  แม่ฮ่องสอน  การตรวจรายการทรัพย์สินคุรุภัณฑ์ช่าง 
[ 1071 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 26 กันยายน 2550 เวลา 10:56:06 
  เพชรบูรณ์  ตรวจสอบครุภัณฑ์ฯ092007 
[ 1089 ]  
By นายพลชัย กาอ่วน 21 กันยายน 2550 เวลา 10:47:53 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน 
[ 1080 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 กันยายน 2550 เวลา 11:13:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การนำหลอดเครื่องส่งโทรทัศน์มาสำรองและใช้งานทดแทน 
[ 1082 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 17 กันยายน 2550 เวลา 16:03:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 17 กันยายน 2550 เวลา 10:53:01  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมฯ 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 10 กันยายน 2550 เวลา 11:30:03  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมฯ คณะผู้ตรวจการ 
[ 1079 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 กันยายน 2550 เวลา 13:44:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเกิดปรากฏการรณ์ Sun Outage ปี 2550 
[ 1069 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 6 กันยายน 2550 เวลา 11:42:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ บมจ.อสมท 
[ 1111 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 16:47:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ไฟล์และขั้นตอนการตรวจทานรายการทรัพย์สินสถานีโทรทัศน์ กลางปี 2550 ครั้งที่ 2 
[ 1086 ]  
By admintrator 22 สิงหาคม 2550 เวลา 13:20:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ตรวจทานรายการทรัพย์สินกลางปี 2550 ครั้งที่ 2 
[ 1122 ]  
By admintrator 22 สิงหาคม 2550 เวลา 10:53:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดงานครบรอบ 30 ปี อสมท 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 14:17:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานผู้ตรวจฯ 
[ 1080 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 26 กรกฎาคม 2550 เวลา 10:54:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติเพิ่มความเร็วInternetความเร็วสูงผ่านดาวเทียม IPStar 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 16:34:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขั้นตอนการตรวจทาน รายการทรัพย์สินสถานีโทรทัศน์ ศูนย์ฯเหนือ 
[ 1069 ]  
By admin 25 กรกฎาคม 2550 เวลา 15:25:21  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายการทรัพย์สินสถานีโทรทัศน์ ศูนย์เหนือ ปี 2550 
[ 1215 ]  
By admin 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 17:06:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจทรัพย์สิน 
[ 1074 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 14:17:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  น่าน  พนักงานดีเด่น น่าน 
[ 1089 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 09:08:28  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 14 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]