ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 13 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  น่าน  แจ้งการเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์สถานีฯจ.น่าน 
[ 1135 ]  
By นายไชยยันต์ พงศ์วุฒิศักดิ์ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:20:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงราย  ส่งรายชื่อผู้เข่าร่วมอบรมทางการบัญชี 
[ 1145 ]  
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 30 ตุลาคม 2550 เวลา 11:38:10 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดวันอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ส่วนภูมิภาค 
[ 1110 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 11:34:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เครื่องส่งโทรทัศน์ จ.นครสวรรค์ขัดข้อง 
[ 1116 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 09:27:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญประชุมและรับฟังนโยบาย 
[ 1164 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 17 ตุลาคม 2550 เวลา 10:23:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  รายงานเครื่อง Hybrid Telephone 
[ 1099 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 15 ตุลาคม 2550 เวลา 17:05:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  รายงานเครื่อง Hybrid Telephone 
[ 1140 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 15 ตุลาคม 2550 เวลา 16:54:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงราย  ข้อมูล INTERNET สถานีฯ เชียงราย 
[ 1105 ]  
By นายสิทธิโชค ธำรงค์ศิริ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 18:34:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อบรมเครื่องมือวัดสายอากาศเชิงปฏิบัติการ 
[ 1107 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 14:06:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  แจ้งข้อมูลการใช้ Internet 
[ 1129 ]  
By นายเกรียงไกรยศ ทองเดช 12 ตุลาคม 2550 เวลา 11:48:39  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  adsl สถานีฯนครสวรรค์ 
[ 1114 ]  
By นายปัญญา พรมคำ 12 ตุลาคม 2550 เวลา 10:46:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  การใช้ internet สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1125 ]  
By นายชูเกียรติ จันทาพูน 11 ตุลาคม 2550 เวลา 17:40:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ส่งรายละเอียดการใช้ IPSTAR 
[ 1142 ]  
By นายเจริญ มะโน 11 ตุลาคม 2550 เวลา 12:54:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ใบเสนอราคา ATS ลำปาง 
[ 1132 ]  
By นายเจริญ มะโน 11 ตุลาคม 2550 เวลา 11:21:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การใช้ HIGH SPEED INTERNET 
[ 1090 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 ตุลาคม 2550 เวลา 11:20:22  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  โครงการวิปัสนากรรมฐาน รุ่นที่ 2 
[ 1131 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 10 ตุลาคม 2550 เวลา 14:16:13  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 138/2550 
[ 1125 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 10:48:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ 
[ 1092 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 8 ตุลาคม 2550 เวลา 14:24:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 131/2550 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 15:34:05 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการอบรมดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสถานีวิทยุ 
[ 1101 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 15:06:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ   คณะผู้ตรวจการตรวจเยี่ยมภาคเหนือ 
[ 1112 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 16:32:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งซ่อม Hybrid Telephone ของสถานีวิทยุ 
[ 1115 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 ตุลาคม 2550 เวลา 16:28:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  แจ้งยอดค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2550 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1145 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 2 ตุลาคม 2550 เวลา 09:55:51 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ส่งค่าใช้จ่ายถึงศูนย์ฯ 
[ 1121 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 ตุลาคม 2550 เวลา 11:22:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่สะเรียง  แจ้งยอดค่าไฟฟ้า 
[ 1131 ]  
By นายสงบ หมัดสมัน 28 กันยายน 2550 เวลา 14:25:16 

   หน้าที่ : 13 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]