ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 12 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  admin  แจ้งปรับปรุงรายงานค่าใช้จ่ายบุคคล เกี่ยวกับ พนง.จ้างรายปี ประจำสถานีฯ 
[ 1089 ]  
By admintrator 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:56:34 
  ลำปาง  เครื่องวัดแบตเตอรี่ 
[ 1179 ]  
By นายเจริญ มะโน 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 11:20:17 
  ลำปาง  ข้อบกพร่องการติดตั้ง UPS 
[ 1123 ]  
By นายเจริญ มะโน 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:06:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอรร์กู้เงินสหกรณ์ 
[ 1072 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 11:24:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การส่งรายงานประเภทต่างๆทุกประเภทย้อนหลังของศูนย์ฯภาคเหนือลงบน Web ศุนย์เหนือ 
[ 1065 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 20 พฤษภาคม 2551 เวลา 16:11:46 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การขอเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 
[ 1079 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:29:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เชิญร่วมทำบุญ 
[ 1069 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 12:03:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งผลการปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ฯเหนือ 
[ 1069 ]  
By admin 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:30:47 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลอุปกรณ์ต่างๆ 
[ 1082 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 23 เมษายน 2551 เวลา 16:50:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายรับ - จ่าย งานทอดผ้าป่าสามัคคีที่ จ.เชียงราย วันที่ 4-5 เมษายน 2551 
[ 1071 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 เมษายน 2551 เวลา 10:13:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แผนเดินทางตรวจการสถานีฯ ภาคเหนือ ของผู้ตรวจการอาวุโส 
[ 1065 ]  
By admin 18 เมษายน 2551 เวลา 15:04:20  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ฯเหนือ 
[ 1066 ]  
By admintrator 18 เมษายน 2551 เวลา 11:03:34 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานการตรวจวัดการแพร่กระจายคลื่นของสถานีวิทยุฯจ.ตาก 
[ 1067 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 ธันวาคม 2550 เวลา 12:54:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอร์มการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร 
[ 1057 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 ธันวาคม 2550 เวลา 10:06:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตัวอย่างรายชื่อ ประธานและกรรมการ ผ้าป่าสามัคคี  
[ 1633 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 ธันวาคม 2550 เวลา 09:27:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตัวอย่างรายชื่อ ประธานและกรรมการ ผ้าป่าสามัคคี 
[ 1086 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 7 ธันวาคม 2550 เวลา 09:24:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  จุดที่เกิดรอยอาร์คของ UPS สถานีฯ จ.นครสวรรค์ 
[ 1066 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:20:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การถ่ายทอดสัญญาณเสียง กก.ผอ.ใหญ่พบพนักงานและแบบสอบถาม 
[ 1065 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:34:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แม่ฮ่องสอน  ส่งตารางเวรเดือนตุลาคม 2550 สถานีฯ จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 1080 ]  
By นายอภิชาติ คมเวช 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:36:29  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ตารางเวรสถานีเดือน ตุลาคม 2550 ที่ไม่ได้ส่งตามกำหนด 
[ 1087 ]  
By นายปัญญา พรมคำ 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09:37:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงาน 
[ 1163 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09:37:33 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดหาชุดอุปกรณ์ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ฯ 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14:36:21 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประชุมผู้ถือหุ้น1-50,งบลงทุนปี2551,อบรมMINI MBA รุ่นที่5 
[ 1066 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:31:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขั้นตอนการหักล้างเงินยืมหมุนเวียนประจำปี2550 
[ 1081 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09:51:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อผู้เข้าอบรมระบบสารสนเทศฯ 
[ 1068 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15:25:42  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 12 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]