ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 11 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอยืมเครื่องปรับอากาศเก่าของสถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1070 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10:11:56  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ปฎิบัติงาน 
[ 1065 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 09:43:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ตาก  หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่ 
[ 1068 ]  
By นายชัยวัฒน์ ประสาทศิลป์ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:40:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่อพนักงานอบรม We are MCOT 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:24:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ข้อกำหนดด้านจริยธรรมฯ,URL ผอ.ใหญ่พบพนักงาน 
[ 1076 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:10:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
[ 1074 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:09:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อบรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม 
[ 1072 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 16:22:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ MIND MAP 
[ 1077 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 21 กรกฎาคม 2551 เวลา 13:56:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แบบฟอรร์กู้เงินสหกรณ์ 
[ 1084 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:51:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ผอ.ฝ.อนุมัติหลักการระบบ REMOTE CONTROL สถานีฯ จ.แพร่ 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:44:12  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ฝากให้ไพรฑูร ศรีก้อม 
[ 1078 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:43:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างฯ 
[ 1067 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:42:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  แจ้งการหยุดออกอากาศเครื่องส่งสถานีฯนครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงระบบ ATS เครื่องยนต์ฯ 
[ 1065 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 12:54:41  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2551 
[ 1075 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:17:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  เชียงใหม่  แจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าไตรมาสที่2/2551 สถานีฯ จ.เชียงใหม่ 
[ 1078 ]  
By นายวรวุฒิ ไชยจักร 1 กรกฎาคม 2551 เวลา 13:27:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การทำบัตรประจำตัวพนักงาน 
[ 1081 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 1 กรกฎาคม 2551 เวลา 11:34:06  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การทำความสอาดจานดาวเทียม 
[ 1056 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 30 มิถุนายน 2551 เวลา 11:22:24  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่งที่ 77/2551 เรื่องย้ายและแต่งตั้งพนักงาน 
[ 1074 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 10:49:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ขอเบิกวัสดุสำนักงาน 
[ 1079 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 28 มิถุนายน 2551 เวลา 09:26:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร,เร่งส่งรายได้-ค่าใช้จ่าย 
[ 1078 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 10:37:45  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ถ่ายทอดการสัมนาเรื่อง อนาคตโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย 
[ 1081 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 23 มิถุนายน 2551 เวลา 12:02:22 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอเชิญประชุม 
[ 1087 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 09:58:49  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  เอกสารยืนยันการใช้ E Mail สถานนีฯนครสวรรค์. 
[ 1075 ]  
By นายปัญญา พรมคำ 10 มิถุนายน 2551 เวลา 08:37:44  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ยืนยันการใช้ E-mail Address 
[ 1076 ]  
By นายเจริญ มะโน 9 มิถุนายน 2551 เวลา 11:16:17  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งการเปลี่ยน ตำแหน่ง พนง.จ้างรายปี ประจำสถานี จ.แม่ฮ่องสอน 
[ 1090 ]  
By admintrator 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:08:36 

   หน้าที่ : 11 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]