ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 10 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การอบรมบำรุงรักษาเชิงทวีผล 
[ 1147 ]  
By นายไชยะ ทรงทวีสิน 6 กันยายน 2551 เวลา 11:50:42 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอปรับเปลื่ยนวันจัดโครงการ We are MCOT 
[ 1114 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 29 สิงหาคม 2551 เวลา 13:24:30  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ข้อมูลสำรวจวิทยุชุมชนใน จ.นครสวรรค์ 
[ 1114 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 24 สิงหาคม 2551 เวลา 12:17:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  แพร่  ผจ.ศูนย์ฯ ภาคเหนือ 
[ 1117 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 20 สิงหาคม 2551 เวลา 15:06:29  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์,กำหนดกิจกรรม จ.นครนายก,คำสั่งบมจ.อสมทที่105/2551... 
[ 1099 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 18 สิงหาคม 2551 เวลา 14:44:14  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ประกันชีวิต 
[ 1136 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 15:50:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการกิจกรรม MCOT จ.นครนายก 
[ 1129 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 15:48:33  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  คำสั่ง บมจ.อสมท ที่ 105/2551 
[ 1108 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 11:42:43  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อพนักงานดีเด่น สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2550 
[ 1121 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 15:57:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดพิธีสงฆ์ในส่วนภูมิภาค 
[ 1123 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 13 สิงหาคม 2551 เวลา 11:12:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  พ.01(ฟอร์มเบิก- ส่ง พัสดุสำนักงาน 
[ 1127 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 11 สิงหาคม 2551 เวลา 17:10:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  งานเลี้ยงภาคค่ำครบรอบ บมจ.อสมท 
[ 1143 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 11 สิงหาคม 2551 เวลา 15:30:04 
  นครสวรรค์  เบิกวัสดุสำนักงาน สน.นครสวรรค์ 
[ 1108 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 11 สิงหาคม 2551 เวลา 14:41:52  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  ขอเบิกวัสดุสำนักงาน 
[ 1107 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 9 สิงหาคม 2551 เวลา 08:58:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอเชิญประชุม ผู้จัดการศูนย์ฯ , หน.สถานีฯ , รายชื่อบุคคลภายนอกรับรางวัลพิเศษ 
[ 1121 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 11:41:29  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  พิจารณาส่งรายชื่อลูกจ้างรายวันผู้มีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษ 
[ 1110 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 10:40:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีและครบรอบ บมจ.อสมท 
[ 1104 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 15:54:05  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งยกเลิกการอบรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผล 
[ 1124 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 16:25:53 
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  อนุมัติหลักการจ้างคนทำความสะอาดและ รปภ สถานีฯ จ.แพร่ 
[ 1125 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 16:18:11  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 
[ 1104 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 15:06:58  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานพิธีปิดกีฬาสีและจับสลากรางวัล 
[ 1116 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 14:57:26  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  กำหนดการตรวจเยี่ยมฯ วันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2551 
[ 1111 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 14:35:40  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายชื่ออบรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผล 
[ 1126 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 14:29:51  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ขอส่งตารางเวร มิย 51 
[ 1124 ]  
By นายเจริญ มะโน 1 สิงหาคม 2551 เวลา 12:21:09  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ลำปาง  ขอส่งตารางเวร พค51. 
[ 1123 ]  
By นายเจริญ มะโน 1 สิงหาคม 2551 เวลา 12:20:27  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 10 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]