ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 27 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 0.904 MB ]View
Poster
  admin  แจ้งปลดล็อกให้แก้ไขรายงานประจำเดือน ส่งรายงานเดือน เมษายน 53  
[ 1135 ]  
By admintrator 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:01:46 
  admin  ปลดล็อกให้ทุกสถานีฯ ส่งรายงานย้อนหลัง 
[ 1022 ]  
By admintrator 5 ธันวาคม 2552 เวลา 16:02:23 
  admin  ปลดล็อกให้ทุกสถานีฯ ส่งรายงานย้อนหลัง ถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 52 
[ 1029 ]  
By admintrator 8 ตุลาคม 2552 เวลา 11:05:59 
  admin  แจ้งปลดล็อกให้สถานีฯ 10 วัน เพื่อส่งรายงาน(แก้ไขรายงาน) 
[ 1026 ]  
By admintrator 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:34:07 
  admin  เว็บไซต์โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการกระจายคลื่น ที่ NHK 
[ 1022 ]  
By admintrator 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 06:55:26 
  admin  ชมถ่ายทอดการบรรยายทฤษฎีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ Digital ผ่านเว็บไซต์  
[ 1034 ]  
By admintrator 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14:28:32 
  admin  เริ่มบันทึกรายงานการทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์  
[ 1025 ]  
By admintrator 25 มกราคม 2552 เวลา 23:53:58 
  admin  แจ้งปรับปรุงระบบส่งรายงานย้อนหลัง 
[ 1011 ]  
By admintrator 5 มกราคม 2552 เวลา 14:31:57  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ปลดล๊อกให้แก้ไขรายงานย้อนหลัง 
[ 1033 ]  
By admintrator 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:59:21 
  admin  หมายเลข IP เว็บไซต์...ยามฉุกเฉิน  
[ 1036 ]  
By admintrator 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:51:59 
  admin  แจ้งการเปลี่ยน ตำแหน่ง พนง.จ้างรายปี ประจำสถานี จ.แม่ฮ่องสอน  
[ 1038 ]  
By admintrator 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 18:08:36 
  admin  แจ้งปรับปรุงรายงานค่าใช้จ่ายบุคคล เกี่ยวกับ พนง.จ้างรายปี ประจำสถานีฯ 
[ 1026 ]  
By admintrator 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:56:34 
  admin  แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์ฯเหนือ 
[ 1020 ]  
By admintrator 18 เมษายน 2551 เวลา 11:03:34 
  admin  ไฟล์และขั้นตอนการตรวจทานรายการทรัพย์สินสถานีโทรทัศน์ กลางปี 2550 ครั้งที่ 2  
[ 1034 ]  
By admintrator 22 สิงหาคม 2550 เวลา 13:20:07  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  ตรวจทานรายการทรัพย์สินกลางปี 2550 ครั้งที่ 2  
[ 1070 ]  
By admintrator 22 สิงหาคม 2550 เวลา 10:53:04  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้ง Username และ Password ให้สถานีฯเชียงรายและแม่สะเรียง 
[ 1026 ]  
By admintrator 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 17:19:28 
  admin  การปรับปรุงเว็บไซต์ที่ขัดข้อง 
[ 1030 ]  
By admintrator 24 มกราคม 2550 เวลา 21:08:37 
  admin  โครงการนำเสนอจากศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ 
[ 1020 ]  
By admintrator 19 ตุลาคม 2549 เวลา 17:26:33 
  admin  การส่งรายงานออกอากาศวิทยุฯ และการขัดข้องเครื่องส่งวิทยุฯ 
[ 1033 ]  
By admintrator 16 ตุลาคม 2549 เวลา 15:01:59 
  admin  การส่งรายงานค่าใช้โทรศัพท์และค่าพลังงานไฟฟ้า ภายในเว็บฯ 
[ 1029 ]  
By admintrator 10 ตุลาคม 2549 เวลา 10:48:06 
  admin  การส่งรายงานการขัดข้องการออกอากาศโทรทัศน์ ไตรมาส 1 - 3 ปี 2549 
[ 1018 ]  
By admintrator 23 กันยายน 2549 เวลา 11:43:10 
  admin  ส่งสรุปรายงานออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ ไตรมาส 1-3 ( มกราคม - กันยายน 2549 ) 
[ 1027 ]  
By admintrator 22 กันยายน 2549 เวลา 15:40:42 
  admin  ขอให้สถานีโทรทัศน์และซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ ส่งสรุปการบำรุงรักษา 2549 
[ 1023 ]  
By admintrator 18 กันยายน 2549 เวลา 17:42:52 
  admin  แจ้งเรื่องปรับปรุงเว็บไซต์ การส่งรายงานประจำเดือนของสถานีฯ : 8 กันยายน 2549 
[ 1029 ]  
By admintrator 8 กันยายน 2549 เวลา 10:06:19 
  admin  แจ้งเรื่องการสรุปแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีฯ 
[ 1029 ]  
By admintrator 13 สิงหาคม 2549 เวลา 13:21:54  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 2 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 27 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]