ข่าวสารสถานีฯ   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]   
StationTopic [ เนื้อที่รวม 121.636 MB ]View
Poster
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งเลื่อนการสัมนาฯ (ครั้งที่ 2) 
[ 1275 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 4 มิถุนายน 2553 เวลา 17:07:25 
  แพร่  ตั้งค้างจ่ายค่าไฟฟ้า พ.ค.2553 
[ 1196 ]  
By นายสุเมธ ทองนพเก้า 2 มิถุนายน 2553 เวลา 11:25:02  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งเลื่อนการสัมมนาฯ  
[ 1272 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 10:47:20 
  ลำปาง  ป้องกันฟ้าผ่า GEN 
[ 1216 ]  
By นายเจริญ มะโน 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 13:23:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ชุดป้องกันเครื่องยนต์จากฟ้าฝ่าอัตโนมัติ  
[ 1311 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 12:09:37  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  admin  แจ้งปลดล็อกให้แก้ไขรายงานประจำเดือน ส่งรายงานเดือน เมษายน 53 
[ 1260 ]  
By admintrator 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 11:01:46 
  ลำปาง  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NECรุ่น PCN-1610SSPH1 
[ 1209 ]  
By นายเศกสรรค์ เมฆอากาศ 27 เมษายน 2553 เวลา 15:21:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV ( ส่งใหม่ ) 
[ 1256 ]  
By admin 27 เมษายน 2553 เวลา 14:01:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แจ้งการส่งมอบรถยนต์เช่าใช้งาน 
[ 1294 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 27 เมษายน 2553 เวลา 10:36:15  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ปรับปรุงระบบระบายความร้อน Exciter เครื่องส่ง TV NEC รุ่น PCN-1610SSPH 1  
[ 1310 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 24 เมษายน 2553 เวลา 11:20:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การประกาศผลรางวัลผลงานวัตกรรมคุณภาพ บมจ.อสมท ประจำปี 2553 
[ 1288 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 19 เมษายน 2553 เวลา 13:51:19  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
[ 1266 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 9 เมษายน 2553 เวลา 12:06:38  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลศ 
[ 1269 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 5 เมษายน 2553 เวลา 10:25:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  จัดส่งรายละเอียดการโอนเงิน,สมัครเข้ารับการอบรมฯ,ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานภายใน 
[ 1249 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 30 มีนาคม 2553 เวลา 11:17:34  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  รายงานการประชุมครบรอบ 33 ปี อสมท , ขอความร่วมมือสรุปผลการใช้งานระบบสารสนเทศทางกา... 
[ 1241 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10:49:35  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  นครสวรรค์  แจ้งรายชื่อโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 
[ 1196 ]  
By นายจิรักษ์ ทองดี 24 มีนาคม 2553 เวลา 09:37:01  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  วาระการประชุม วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 
[ 1241 ]  
By นางหอมศิริ อุบลเจริญ 18 มีนาคม 2553 เวลา 11:50:31  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ขอให้เร่งส่งรายได้ ค่าใช้จ่าย และ Clear ค่าใช้จ่ายบิดบัญชี ไตรมาส 1 ปี2553 
[ 1291 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 17 มีนาคม 2553 เวลา 13:55:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ชมเชยการปฏิบัติงาน 
[ 1268 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 มีนาคม 2553 เวลา 12:06:50  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  สอบคัดเลือกพนักงานภายใน  
[ 1343 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 มีนาคม 2553 เวลา 11:59:16  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การของบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2553 
[ 1282 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 มีนาคม 2553 เวลา 11:56:53  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  ทวงเอกสารหักล้างเงินยืมทดรอง และ เงินสดที่เหลือจ่าย 
[ 1301 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 มีนาคม 2553 เวลา 11:10:55  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  การบรรยายหัวข้อ เงินทองเป็นเรื่องต้องรู้ 
[ 1307 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 16 มีนาคม 2553 เวลา 10:37:46  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา  
[ 1321 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 มีนาคม 2553 เวลา 16:29:10  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่
  ศูนย์ฯภาคเหนือ  บมจ.ที โอ ที เปลื่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีฯจ.เชียงราย 
[ 1193 ]  
By นายจีระศักดิ์ แซ่ลิ้ม 12 มีนาคม 2553 เวลา 16:27:00  เปิดอ่านหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบได้ที่นี่

   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 30 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 742 หัวข้อ ]
   หรือเลือกเปิดหน้า [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]  [ 22 ]  [ 23 ]  [ 24 ]  [ 25 ]  [ 26 ]  [ 27 ]  [ 28 ]  [ 29 ]  [ 30 ]