ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ จ.สุโขทัย north@mcot.net and
ENGNORTHERN@engineering-mcot.net
  ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ chaiya96@hotmail.com
  แผนกซ่อมบำรุงศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ skajorn23@hotmail.com
MAINSTI@engineering-mcot.net
  แผนกซ่อมบำรุง จ.เชียงใหม่ cmitv9@hotmail.com
CMITV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.เชียงราย critv9@hotmail.com
CRITV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.ลำปาง lpgtv9@hotmail.com
LPGTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.นครสวรรค์ nsntv9@hotmail.com
NSNTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ pbntv9@hotmail.com
PBNTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แม่ฮ่องสอน kkyost@hotmail.com
MHSTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.น่าน nantv9@hotmail.com
NANTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.ตาก taktv9@hotmail.com
TAKTV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จ.แพร่ pretv9@hotmail.com
PRETV9@engineering-mcot.net
  สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อำเภอแม่สะเรียง  

จัดทำโดย ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ ฝ่ายบริการวิศวกรรม บมจ.อสมท 25/5 หมู่ 3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทร. 0-5562-5076