แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:35:38 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1145 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ดูงาน ช่วงบ่าย - DRM ( Digital Radio Mondiale )

ข้อความ :


DRM ( Digital Radio Mondiale )
คุณซูโตยะ แผนกสนับสนุนประชาสัมพันธ์ อธิบายเนื้อหาข้อมูลการส่งสัญญาณของ DRP
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:25:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:25:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
ทดลองฟังเสียงจากการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:26:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
หนึ่งในข้อดีของดิจิตอลเรดิโอคือสามารถส่งภาพไปด้วยได้ ผู้ฟังสามารถมองเห็นหน้าดีเจได้ เป็นคนละส่วนกับ One Seg
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:26:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
สามารถรับฟังผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้โดยเครื่องรับผ่านพอร์ต USB
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:26:47 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:27:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:27:20 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
DRP:Digital Radio Promotion Association ทำหน้าที่รับสัญญาณจากสตูดิโอใหญ่ส่งมาให้ DRP ไม่มีผู้ประกาศ ไม่มีห้องส่ง มีเฉพาะเครื่องส่ง เป็นบริษัทรับออกอากาศมีอยู่ 2 แห่ง คือ Tokyo กับ Osaka
วันที่แจ้งข่าว  28 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:39:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น