แจ้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:01:39 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1045 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย - Designing of Transmitting Station ( Practice )

ข้อความ :


Designing of Transmitting Station ( Practice )

ผู้สอน : Hideo Tsuji
ตำแหน่ง : Executive Producer (Engineer) NHK-CTI
เวลาที่อบรม 13:30 - 16:30 น.

เนื้อหา
- Selection of Transmitting Site
- Determination of Service Area
- Selection of most Suitable Frequency
- Determination of Power Scale and Antenna
- Design and Adjustment & Test of Transmitting
- Installation & Adjustment of Equipment
- Inspection by Radio Regulations Authority
วันที่แจ้งข่าว  26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:02:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:02:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วันที่แจ้งข่าว  26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:02:32 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น