แจ้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17:32:23 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 808 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - Designing of Transmitting Station ( Theory )

ข้อความ :


Designing of Transmitting Station ( Theory )

ผู้สอน : Hideo Tsuji
ตำแหน่ง : Executive Producer (Engineer) NHK-CTI
เวลาที่อบรม10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
- Channel Plan for Television
- Type of Broadcasting Station
- Television Channels in Japan
- PAL B/G,H Television Channel
- Determination of Service Area
DFT
วันที่แจ้งข่าว  26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17:45:51 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17:46:08 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น