แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:01:11 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1122 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย - Fundamental of Electro field intensity and Propagation

ข้อความ :


Fundamental of Electro field intensity and Propagation

ผู้สอน : Hideo Tsuji
ตำแหน่ง : Executive Producer (Engineer) NHK-CTI

เวลาที่อบรม 14:00 - 17:00 น.

เนื้อหา
- Field Strength
- Channel Planning for digital Terrestrial Television Broadcasting
- Precondition for channel planning
- Procedure of channel planning
- Basics of Antennas
- Electromagnetic Propagation
- Fading Effects
วันที่แจ้งข่าว  25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:13:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น