แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:50:25 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 877 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - Digital Swtchover in Japan ( Footstep and Challenges )

ข้อความ :


Digital Switchover in Japan ( Footstep and Challenges )

ผู้สอน : Maki Shigemori
ตำแหน่ง : Associate Director, Corporate Planning Bureau

เวลาที่อบรม 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
- Background
- History of TV digitization
- Activities for digitization
     - Installation
     - DTTV Services
     - Promotion
- Challenges for Switchover
- Appendix : One-Seg.
วันที่แจ้งข่าว  25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:51:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น