แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:57:13 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 3128 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ฉากเสมือน (Virtual Set) - NHK BC

ข้อความ :


ฉากเสมือน (Virtual Set) - NHK BC
การเยี่ยมชมที่ NHK BC มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉากเสมือน (Virtual Set)
ที่ใช้งานในห้องส่ง NHK Broadcast Center มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 30 x 50 เมตร เป็นฉากเสมือนยี่ห้อ VIZRT ขนาดใช้งานกับกล้อง 3 กล้อง ระบบ Sensor เป็นแบบ Mechanics Sensor ติดที่ขากล้องเป็นแบบ Pedestal ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์-กราฟฟิก ใช้ Maya Software ออกแบบฉาก 3D (Three Dimension)
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:58:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
การทำฉากเสมือน อันดับแรกต้องถ่ายภาพที่มีฉากหลังเป็นสีน้ำเงินก่อน (Blue Screen Background )
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:58:46 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
จากนั้นก็นำมาซ้อนกับงานกราฟฟิกที่ทำไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่กล้องมีการ Dolly / Zoom / Wide / Pan / Tilt จะทำให้ฉากด้านหลังซึ่งเป็นกราฟฟิก
จะเปลี่ยนตามมุมของกล้องที่เคลื่อนที่ ทำให้ดูแล้วเหมือนกับฉากที่ทำจากงานของจริง
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:59:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
การทำฉากเสมือน ก็เพื่อลดต้นทุนวัสดุประกอบการทำฉากจริง,ค่าแรงงานคน, พื้นที่ในการสร้างประกอบฉาก, พื้นที่การจัดเก็บวัสดุฉาก เป็นต้น
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:00:27 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
และสิ่งที่สำคัญในการสร้างฉากเสมือน ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ของงานกราฟฟิก ควบคู่กับระบบ Virtual Set ที่มีเสถียรภาพสูง ทำให้ได้ภาพที่ออกมาสมจริง และมีอรรถรสในการรับชม
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:01:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น