แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:31:05 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 966 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : One segment on Mobile in Japan

ข้อความ :


การให้บริการ One-Seg
เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อีกรูปแบบหนึ่งโดยกระจายสัญญาณภาคพื้นดินด้วยระบบดิจิตอล ( Digital Terrestrial Broadcasting)
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:32:50 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
ในระบบ ISDB-T ใช้ส่งสัญญาณ SDTV for Fixed TV จำนวน 6 bit ( 2,4,6,8,10,12 )
SDTV for Mobile ใช้จำนวน 6 bit ( 1,3,5,7,9,11 ) และ
Program for Mobile ใช้จำนวน 1 bit ( 0 )
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:36:40 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
ภาพจากการวัดสัญญาณ One Seg จากห้องทดลอง NHK_CTI
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:38:32 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
สำหรับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาติดตัวอื่นๆ เช่น PDA เริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2549 ซึ่งมีคุณภาพของสัญญาณภาพ เสียงและข้อมูลชัดเจนทั่วทุกพื้นที่ทุกเวลา
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:39:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
การให้บริการดังกล่าวมีรายการเช่นเดียวกับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศ เศรษฐกิจ สภาพการจราจร กีฬาและอื่นๆ แต่ถ้าจะดูรายการย้อนหลังต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการมือถือ
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:45:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
โปรแกรมที่ใช้ในงานคือ BML (Broadcast Markup Language) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจากเจ้าหน้าที่ NHK เอง
วันที่แจ้งข่าว  24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:46:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น