แจ้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:52:05 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1644 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - Terrestrial Digital TV Transmitter System

ข้อความ :


Terrestrial Digital TV Transmitter System

ผู้สอน : Hideyuki Tanabe
ตำแหน่ง : Senior Manager, Broadcast and Video Equipment Division NEC Corporation
เวลาที่อบรม 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
1. Digital Broadcasting System
- Features of Terrestrial Digital Broadcasting
- Transmitter Configuration
- Cooling Method
- Inter Modulation in Power Amplifier
- Pre Distortion
- DVB-T Digital Exciter
- Seamless Exchange Switch

2. Digital Transmitter Product
- Block Diagram of Transmitterจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น