แจ้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:54:36 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1183 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย – Copyright Protection Measures of a Free TV in Japan

ข้อความ :


Copyright Protection Measures of a Free TV in Japan

ผู้สอน : shuichi Fujisawa
ตำแหน่ง : Deputy Director , Corporate Planning Bureau
เวลา 13:30 - 16:30 น.

เนื้อหา
- Briefing
- Present situation of pirate copies of analogue TV
- Free TV Market in Japan
- Copyright Protection for free TV
- Scheme for DRM and necessity of enforcement
- Effect of adoption of DRM Measures
- Challenges we are facingการปกป้องลิขสิทธิ์ใน Free TV ของประเทศญี่ปุ่น

บทความนี้จะกล่าวถึงเรื่องการปกป้องลิขสิทธิ์ในวงการโทรทัศน์ของประเทศญีุ่ปุ่น ซึ่งมีใช้อยู่ในปัจจุบัน แนวคิด เรื่องการป้องกันลิขสิทธิ์ จะมี อยู่ 2 วิธี คือ
1.Copy One Generation (COG)
2.Dubbing 10

1.Copy One Genration (COG) คือ เมื่อมีการ copy ข้อมูลงแผ่น DVD แล้ว แผ่น DVD จะไม่สามารถนำไป Copy ลง Media ใดๆ ได้อีก
2.Dubbing 10 คือ ผู้รับชมทางบ้านสามารถ Record รายการโทรทัศน์ลงสู่ Hard Disk Recorder ได้ และสามารถ ทำ Copy ข้อมูลลงแผ่น DVD ได้ เพียง 10 ครั้ง ข้อมูลนั้นก็จะไม่สามารถ Copy ได้อีก และแผ่น DVD ที่ Copy ไปแล้วไม่สามารถนำไป Copy ต่อได้อีกเช่นกัน

วิธีการที่กล่าวในข้างต้นนี้ใช้เป็นมาตราฐานในวงการของการส่งโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศญี่ปุ่น
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:32:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นวิธีการ Dobbing 10
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:37:56 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]CCI (Copy Control Information) คือ ข้อมูลสำหรับควบคุมการป้องการการ Copy

วิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น การที่จะทำให้วิธีการที่กล่าวมานี้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทาง Broadcasters จะใส่ CCI ซึ่งภายในบรรจุข้อมูล Dubbing 10 และ Copy One Generation เข้าไปตัว content หรือรายการที่ส่งไป

แต่การทำจะทำให้ทุกอย่างบรรลุผลได้นั้น ต้องได้รับการตอบรับจากผู้รับชม ดังนั้นจึงกำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ผลิตเครื่องบันทึกข้อมูล ติดตั้งสิ่งที่กล่าวถึงนี้ลงไปที่เครื่องบันทึกข้อมูลด้วยตอนที่ผลิตออกมา ซึ่งก็คือวิธีการที่เรียกว่า DRM นั้นเอง


DRM (Digital Rights Management)
คือระบบการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล นั่นคือเจ้าของข้อมูล จะสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ฟังหรือผู้ชมได้

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:46:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
รูปที่ 2 แสดงให้เห็นหลัการของ DRM
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:47:29 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]

รูปที่ 3 แสดงให้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการใส่ CCI (COG และ Dubbing 10)
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:48:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงหลักการ Scramble พร้อมด้วยการใส่ CCI
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:49:30 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]จากรูปที่ผ่านมาจะเห็นว่าผู้ชมทางบ้านจะสามารถดูรายการโทรทัศน์ที่ต้องการได้จะต้องใช้ B-CAS ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับ
เป็นบัตรผ่านสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ดูรายการนั้นๆ ได้


B-CAS คือ IC Card และมันคือกุญแจสำคัญที่ใช้ในการควบคุมการอนุญาติให้สามารถดูรายการโทรทัศน์ สำหรับรายการที่ต้องจ่ายเพื่่อรับชม
ซึ่งบัตรนี้จะสามารถถอดรหัสการ Scamble บัตรนี้ใช้กับเครื่องรับที่ขายในญี่ปุ่นเท่านั้น
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:50:37 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
รูปที่ 5 บัตร B-Cas
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:51:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]
รูปที่ 6 วิธีการ Protection แบบต่างๆ
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:52:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]
รูปที่ 7 แสดงวิธีการทำงานของ CCI
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:52:57 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]
สรุปผลของการทำ DRM
ไม่มีการ Hacking และไม่มีเครื่องรับที่ไม่ได้รับอนุญาติ ทำให้วงการ Digital Boardcasting ได้รับผลดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
สามารถป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:53:38 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น