แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 05:42:31 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 969 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ดูงาน ช่วงบ่าย - NHK Broadcasting

ข้อความ :


กำลังรวบรวมข้อมูล...
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:04:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:05:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:05:34 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:06:08 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:07:36 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:08:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
วันที่แจ้งข่าว  27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:08:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น