แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:33:40 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1242 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย - Digital Terrestrial Sound Broadcasting in the world

ข้อความ :

Digital Terrestrial Sound Broadcasting in the world

ผู้สอน : Hideo Tsuji
ตำแหน่ง : Executive Producer (Engineer) NHK-CTI

เวลาที่อบรม 14:00 - 17:00 น.

เนื้อหา
- Digital Broadcasting in the world
- Digital Audio Broadcasting
- ISDB - Tsb
- Eureka 147 DAB
- IBOC ( In Band On Channel )
- AM, FM IBOC
- DRM ( Digital Radio Mondiale )จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น